IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )


12 Pages V  < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic
De ce nu mai suntem membri ai bisericii AZS?, Amintiri din comunismul religios...
Puncte fundamentale ale credintei advente
1. Dumnezeul cel viu şi adevărat, prima Persoană a Dumnezeirii, este Tatăl nostru ceresc. Prin Fiul Său, Isus Hristos, El a creat toate lucrurile.
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
2. Isus Hristos, a doua Persoană a Dumnezeirii, Fiul cel veşnic al lui Dumnezeu, este singurul Mântuitor din păcat. Mântuirea omului se realizează prin har, prin credinţa în El.
De acord [ 13 ] ** [56.52%]
Nu sunt de acord [ 2 ] ** [8.70%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
3. Duhul Sfânt, a treia Persoană a Dumnezeirii, este reprezentantul lui Hristos pe pământ, care-i conduce pe păcătoşi la mântuire şi la ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu.
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
4. Prin Isus Hristos, credincioşii primesc iertarea de păcatele mărturisite şi părăsite şi, în măsura în care le‑a stat în putere, pagubele au fost înlăturate.
De acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu sunt de acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 6 ] ** [26.09%]
5. Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu şi singura normă fundamentală, deplină şi suficientă, de credinţă şi practică.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
6. Toţi cei care intră în Împărăţia cerurilor trebuie să experimenteze convertirea sau naşterea din nou prin care omul primeşte o inimă nouă şi devine o creatură nouă. Astfel, indiferent de mediul social şi etnic, el devine membru al întregii familii din ceruri şi de pe pământ.
De acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu sunt de acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 6 ] ** [26.09%]
7. Hristos locuieşte în inima renăscută, înscriind în ea principiile Legii lui Dumnezeu, conducându‑l pe credincios să asculte cu bucurie de preceptele ei şi dându‑i putere de ascultare.
De acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu sunt de acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 7 ] ** [30.43%]
8. După înălţarea Sa, Hristos Şi‑a început lucrarea de Mare Preot în Locul sfânt din Sanctuarul ceresc, care este reprezentat prin sanctuarul pământesc din dispensaţiunea Vechiului Testament. Când Hristos a intrat în a doua fază a slujirii Lui, în Sfânta Sfintelor, a început judecata de cercetare, prefigurată de serviciul pământesc din Ziua ispăşirii. Această lucrare a judecăţii de cercetare din Sanctuarul ceresc a început în anul 1844, la încheierea celor 2300 de ani, şi se va încheia la sfârşitul timpului de probă.
De acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu sunt de acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
9. A Doua Venire a Domnului Hristos este nădejdea bisericii, punctul culminant al Evangheliei şi scopul planului de răscumpărare. Isus va reveni în mod literal, personal şi vizibil, împreună cu toţi sfinţii Săi îngeri. Multe semne ale timpului dau mărturie că venirea Lui este aproape. Împlinirea aproape completă a tuturor lanţurilor profetice indică faptul că El „este aproape, este chiar la uşi”.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
10. Morţii cei neprihăniţi vor fi înviaţi la cea de‑a Doua Venire a lui Hristos. Împreună cu cei drepţi aflaţi în viaţă, ei vor fi înălţaţi pentru a întâlni pe Domnul în văzduh şi vor merge cu El în ceruri, unde vor rămâne o mie de ani (mileniul).
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
11. Cei răi care vor fi în viaţă la a Doua Venire a lui Hristos vor fi nimiciţi de strălucirea venirii Sale. Aceştia, împreună cu morţii nelegiuiţi din toate veacurile, vor învia la a Doua Înviere, la încheierea celor o mie de ani.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
12. La sfârşitul celor o mie de ani vor avea loc următoarele evenimente: (a) Hristos şi cei neprihăniţi vor coborî din cer împreună cu Sfânta Cetate, Noul Ierusalim (Apoc. 21,2.10); (b) cei răi vor fi înviaţi pentru judecata finală (Apoc. 20,11.12); (c) cei răi vor primi plata finală a păcatului, atunci când va coborî foc de la Dumnezeu, din cer, şi‑i va mistui
De acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu sunt de acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
13. Pământul, curăţit prin foc şi reînnoit prin puterea lui Dumnezeu, va deveni căminul etern al celor răscumpăraţi.
De acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu sunt de acord [ 1 ] ** [4.35%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 15 ] ** [65.22%]
14. Ziua a şaptea din săptămână este semnul veşnic al puterii lui Hristos în calitate de Creator şi Răscumpărător şi este, deci, ziua Domnului, Sabatul creştin, constituind sigiliul viului Dumnezeu. El trebuie să fie respectat de vineri, de la apusul soarelui, până sâmbătă, la apusul soarelui.
De acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu sunt de acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 7 ] ** [30.43%]
15. Căsătoria este una dintre instituţiile date de Dumnezeu în grădina Edenului, înainte de intrarea păcatului în lume. Isus a onorat instituţia căsătoriei, susţinându‑i sfinţenia şi permanenţa. Noul Testament afirmă, în repetate rânduri, sfinţenia relaţiei de căsătorie şi arată că în ea se păşeşte printr‑un legământ pe viaţă de fidelitate şi de curăţie morală. Intimităţile sexuale dintre bărbat şi femeie, în afara căsătoriei sau între persoane de acelaşi sex, sunt contrare planului divin şi condamnate de Biblie ca fiind păcat. Urmaşii lui Hristos vor păstra, prin harul Său, curăţia morală în cadrul acestor principii biblice călăuzitoare privitoare la relaţiile sexuale. „Voinţa lui Dumnezeu este sfinţirea voastră; să vă feriţi de desfrânare.
De acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu sunt de acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 5 ] ** [21.74%]
16. Zecimea este sfântă, destinată Domnului, şi constituie modalitatea prin care Dumnezeu Îşi susţine lucrarea Sa. Darurile de bunăvoie fac şi ele parte din planul lui Dumnezeu pentru susţinerea lucrării Sale în toată lumea.
De acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu sunt de acord [ 15 ] ** [65.22%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 3 ] ** [13.04%]
17. Nemurirea vine numai prin Evanghelie şi va fi acordată ca dar din partea lui Dumnezeu la a Doua Venire a lui Isus.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
18. Starea omului în moarte este de inconştienţă. Toţi oamenii, buni sau răi, rămân în mormânt până la Înviere.
De acord [ 11 ] ** [47.83%]
Nu sunt de acord [ 2 ] ** [8.70%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
19. Creştinul este chemat la sfinţire. De aceea, viaţa lui trebuie să se caracterizeze printr‑o grijă deosebită în comportare, prin modestie şi simplitate în îmbrăcăminte.
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 4 ] ** [17.39%]
20. Creştinul trebuie să recunoască faptul că trupul lui este templul Duhului Sfânt. De aceea Îl va onora pe Dumnezeu, având grijă de trupul lui în mod inteligent, folosind în mod cumpătat ceea ce este bun şi evitând orice lucru dăunător, abţinându‑se de la orice aliment necurat, de la folosirea, producerea sau comercializarea de băuturi alcoolice, de la folosirea, producerea sau comercializarea tutunului, în oricare dintre formele lui, şi de la folosirea ilegală a narcoticelor sau a altor droguri, de la comercializarea lor.
De acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu sunt de acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 5 ] ** [21.74%]
21. Biserica nu trebuie să fie lipsită de niciun dar, iar prezenţa darului profetic este unul dintre semnele de identificare a bisericii rămăşiţei. Adventiştii de Ziua a Şaptea recunosc că acest dar s‑a manifestat în viaţa şi lucrarea pe care a desfăşurat-o Ellen G. White.
De acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu sunt de acord [ 16 ] ** [69.57%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 3 ] ** [13.04%]
22. Biblia învaţă despre necesitatea unei organizaţii bine definite a bisericii. Membrii acestei organizaţii au obligaţia sfântă să‑i fie supuşi, să o susţină cu credincioşie şi să contribuie la menţinerea ei. Ei sunt sfătuiţi să nu părăsească obiceiul de a se aduna laolaltă.
De acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu sunt de acord [ 16 ] ** [69.57%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 3 ] ** [13.04%]
23. Botezul prin scufundare simbolizează moartea, înmormântarea şi învierea lui Isus Hristos şi exprimă în mod deschis credinţa în harul Său mântuitor şi renunţarea la păcat şi la lume. El este recunoscut ca o condiţie de intrare în biserică.
De acord [ 14 ] ** [60.87%]
Nu sunt de acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 4 ] ** [17.39%]
24. Rânduiala Cinei Domnului comemorează moartea Mântuitorului, iar participarea membrilor la ea este esenţială pentru dezvoltare şi părtăşie creştină. Ea este precedată de rânduiala spălării picioarelor, ca pregătire pentru acest serviciu solemn.
De acord [ 11 ] ** [47.83%]
Nu sunt de acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 4 ] ** [17.39%]
25. În viaţa creştină, există o despărţire totală de practicile lumeşti, cum ar fi: jocul de cărţi, frecventarea teatrului, dansul etc., care tind să slăbească şi să distrugă viaţa spirituală.
De acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu sunt de acord [ 20 ] ** [86.96%]
26. Prin studiul Cuvântului, Dumnezeu ne vorbeşte, dându‑ne lumină şi putere, iar prin rugăciune, sufletul este unit cu Dumnezeu. Acestea sunt mijloacele rânduite de Cer pentru câştigarea biruinţei în lupta cu păcatul şi pentru dezvoltarea caracterului creştin.
De acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu sunt de acord [ 11 ] ** [47.83%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 7 ] ** [30.43%]
27. Fiecare membru al bisericii se află sub porunca sacră dată de Isus – să‑şi folosească talentele în lucrarea personală a câştigării de suflete, contribuind la răspândirea Evangheliei în toată lumea. Atunci când se va încheia această lucrare, Isus va reveni.
De acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu sunt de acord [ 13 ] ** [56.52%]
28. Potrivit modului Său nepărtinitor de a-i trata pe oameni, avertizându‑i cu privire la evenimentele viitoare, care le vor afecta în mod vital destinul, Dumnezeu a proclamat apropiata revenire a lui Isus Hristos. Această solie pregătitoare este simbolizată de întreita solie îngerească din Apocalipsa 14 şi îşi găseşte împlinirea în actuala mişcare premergă toare celei de a Doua Veniri. Aceasta a dat naştere rămăşiţei, sau Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, care păzeşte poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus
De acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu sunt de acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
Total Votes: 26
Guests cannot vote 
peret
post Nov 25 2010, 04:43 PM
Post #41


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 316
Joined: 12-June 10
From: Acolo unde e fruncea tarii.
Member No.: 121
Religia: liber cugetatorQUOTE (believer @ Nov 25 2010, 12:53 PM) *
Chestia asta a fost later edit și dacă aș fi văzut-o aș fi comentat-o atunci...
Eu știu că președintele s-a mutat în Arad când s-a mutat și conferința, deci nu la realegere... În al doilea rând, suma apartamentului este umflată... Să-mi dea mie peret diferența și îmi fac și eu jumătate de casă... Și ultima: eu cred că președintele ar sta la Macea cu dragă inimă, dacă ar putea... Și eu aș prefera liniștea de la sat față de hărmălaia civilizației.

Domnule Beliver hai sa fim sinceri unii cu ceilalti.E usor sa spui ca un lucru sau altul este exagerat sau neadevarat si noi ar trebui sa credem ca lucrurile stau asa cum spui tu.De multe ori insa este nevoie de mult mai mult decat o simpla afirmatie pentru combaterea unor zvonuri ce indica anumite probleme.Probleme legate mai mult de sistem decat de anumite persoane.
Sti ce este interesant insa, discutiile astea despre felul in care cheltuieste sistemul adventist banii care ajung in cadrul lui de la membrii bisericilor nu au aparut intre ex-adventisti sau persoane care sa aibe ceva impotriva bisericii ci intre oameni care pot fi considerati slujbasi ai bisericii,misionari, lucratori..etc.
Pana si lor li-se parea anormal sa arunci asemenea sume de bani pe achizitii de locuinte la oras pentru confortul pastorilor (probabil celor mai privilegiati de sistem) in timp ce pentru constructia bisericilor in zone considerate a fi cu potential investitia finaciara o face tot poporul.Se fac predici care sa-i stimuleze,sa sensibilizeze si supersensibilizeze (pana si pietrele se sensibilizeaza de la atatea apeluri) colecte speciale, programe ..etc De ce? te intreb eu pe tine domnule Beliver.
Mai are rost sa spun ca din pretul unui apartament cumparat la oras echivaleaza usor cu ridicarea unei biserici, in anumite zone poate chiar cu una si jumatate.
Spuneti-mi si mie va rog care e planul lui Dumnezeu in toata treaba asta.
De ce vrea Dumnezeu ca sistemul lui adica cel adventist sa investeasca in imobiliare pentru confortul unor conducatori?
Este interesanta discrepanta dintre sistemul primilor crestini si al vostru.Voi acumulati si iar acumulati capital si investiti in confortul celor care conduc oitele si atat.Pe ei nu-i vad sa fi facut asta.Dimpotriva ei daca strangeau o faceau pentru cu totul si cu totul alte motive.Si acestea nu implicau doar capii bisericii.
Spuneti ca biserica AZS este transparenta insa oare chiar asa este?Stie adventistul de rand cate proprietati imobiliare are biserica numai in Romania si care este valoarea lor pe piata?Si nu ma refer la biserici sau scoli.
Vad la evanghelizari mesaje gen: oameni bun sfarsitul e aproape pregatiti-va, criza e la usa,intunericul se apropie si trebuie sa ne pregatim sa lasam totul si sa fugim in munti, intoarceti-va la Dumnezeu pana nu e prea tarziu.Prea tarziu in sensul ca nu se va mai putea profita prea mult de criza actuala din romania pentru a se achizitiona bunuri imobiliare la un pret bun nu?
QUOTE (believer @ Nov 25 2010, 08:39 AM) *
Cu privire la a doua postare, cred că nu putem judeca nici eu nici tu motivele unui om... Dacă ești pastor și îți construiești o vilă unde ar trebui să stai între timp? Nu înțeleg la ce cheltuieli te referi că îți plătește conferința. Doar nu crezi că biserica îmi plătește întreținerea!

Legat de situatia cu pastorul potent financiar care statea in locuinta bisericii, cel cu viluta iti spun doar atat.Am vazut si la televizor ,,milogi,, care traiesc din mila statului in timp ce au 3 masini in curtea casei care apropo nu e o cocioaba.Noroc ca statul sa prins de smecherie si au inceput controalele.Sper ca ai prins ideea.
Mai are rost sa discutam si despre situatia financiara a editurii viata si sanatate care are in cadrul bisericii adventiste o afacere mai prospera decat au preotii ortodocsi aia cu icoane, lumanari si suveniruri in cadrul manastirilor lor.
Apropo banii aia unde se duc?... pentru ca omul de rand trebuie sa isi cumpere lectiunea si curierul adventist.Probabil e rasplata pentru ca este fidel sistemului.Asta in ciuda faptului ca da zecime, participa la colecte,colecte speciale..etc


--------------------
Religia este cel mai bun instrument pentru subminarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi inducerea deviaţiilor psihice şi comportamentale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ianis
post Nov 25 2010, 05:08 PM
Post #42


Hacking Life
****

Group: Members
Posts: 782
Joined: 23-January 10
From: Into the Matrix
Member No.: 31
Religia: Emerging churchIn ultima emisiune de pe O&P Nicu Butoi recunoaste ca in biserica azs doar 5% din fonduri merg spre misiune, restul papa clerul.


--------------------
I’m not afraid to die
I’m afraid to be alive without being aware of it
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kla
post Nov 25 2010, 05:37 PM
Post #43


Moderator forum "Criza AZS"
****

Group: Members
Posts: 939
Joined: 23-January 10
Member No.: 29
Religia: non raspunsCa este vorba de misiune, (o)misiune sau (e)misiune (aceasta din urma fie pe internet fie la radio fie la TV smile.gif ) pana la urma nu e asa important. Intr-o organizatie mare evident ca eficienta e ceva mai mica decat intr-o forma inferioara de organizare. Pana la urma e bine ca "papa si clerul". La altii o parte din banuti s-au dus pe despagubiri catre victimele unor abuzuri. wink.gif
Eu acum vreo 5 ani am facut o estimare (publicata intr-o revista academica) a fluxurilor financiare din domeniul religie. Anul viitor promit sa vin cu ceva mult mai exact pentru ca intre timp am intreprins o cercetare a acestui aspect ceva mai detaliata din unele puncte de vedere si totul pe un esantion reprezentativ la nivel national, selectat aleator si tot tacamul. Acum tocmai am chestionarele completate in portbagaj. Incepand cu 1 decembrie urmeaza procesul de stoarcere, fierbere, distilare si diseminare a rezultatelor catre publicul interesat.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bnc
post Nov 25 2010, 05:40 PM
Post #44


Veteran
*****

Group: Fondatori
Posts: 1,301
Joined: 29-December 09
Member No.: 14QUOTE (peret @ Nov 25 2010, 06:43 PM) *
Mai are rost sa discutam si despre situatia financiara a editurii viata si sanatate care are in cadrul bisericii adventiste o afacere mai prospera decat au preotii ortodocsi aia cu icoane, lumanari si suveniruri in cadrul manastirilor lor.


Apropo, stiti vre-o religie in care calitatea clerului e mai buna? Nu de alta dar poate unora dintre cei care parasesc BAZS din acest motiv le-ar prinde bine un pont.


--------------------
"Religia este o iluzie si îsi deriva puterea din faptul ca se potriveste cu dorintele noastre instinctuale."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
believer
post Nov 25 2010, 05:55 PM
Post #45


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 282
Joined: 18-January 10
From: Timișoara
Member No.: 19
Religia: irelevantQUOTE (Ianis @ Nov 25 2010, 02:03 PM) *
Believer, ai ceva comision per postare? Sau doar indulgentele?

Indulgențele le împart eu... Am și explo-lei dacă vrei...


--------------------
„Nu sunt de acord cu ceea ce spui, dar aș apăra până la moarte dreptul tău de a o spune”
Go to the top of the page
 
+Quote Post
believer
post Nov 25 2010, 07:49 PM
Post #46


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 282
Joined: 18-January 10
From: Timișoara
Member No.: 19
Religia: irelevant@peret Îți împărtășesc opinia cu privire la probleme în sistem, dar nu și îngrijorarea cu privire la fondurile pentru biserici. Am avut ocazia să trec prin unele biserici care sunt mari și impunătoare și suflă vântul prin ele. Păcat de banii respectivi. Spune-mi tu o zonă cu potențial care n-a primit bani pentru biserică. Cu privire la bunurile bisericii, m-am întâlnit și eu azi cu președintele, și zic și eu ce a zis el: „Dacă cineva are nevoie de informații să întrebe”. Nu mă prea interesează subiectul, dar dacă știi tu informații despre uriașe proprietăți ale bisericii spune-mi și mie. Sau nu vorbeai de biserica adventistă? N-am înțeles legătura dintre pastorul cu bani și milogi, iar cu privire la editură poate îmi dai tu date despre prosperitatea ei...
@Ianis: ai tu fumigenele tale... personal aș fi interesat nu dacă papă sau nu clerul ci ce se face cu energia care rezultă din această păpare... Și aici și eu sunt de acord că clerul își folosește prea multă energie pentru interior și prea puțină pentru misiune.


--------------------
„Nu sunt de acord cu ceea ce spui, dar aș apăra până la moarte dreptul tău de a o spune”
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jemiol
post Nov 25 2010, 08:16 PM
Post #47


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 205
Joined: 21-February 10
Member No.: 53
Religia: Crestin@bnc
Parca esti acoperit de o masa mare de oameni si mai scoti din cand in cand o mana pentru a mai indrepta carma.

Cred ca cel mai potrivit titlu al acestui topic ar fi fost "De ce nu mai suntem membri ai unei biserici" si atat. Cei mai multi useri sunt AZS sau fosti AZS, dar un user penticostal ar trebui sa deschida un alt topic cu aceasi denumire, baptistul la fel? De ce credeti ca noi suntem cei mai rai?
Am putea trece de la "de ce nu mai are ursu coada" la ceva mai interesant. Faptul ca un om, fie el si pastor, iubeste banii mai mult decat cinstea nu a fost niciodata vreun secret. Eu nu as parasi o religie/denominatiune pentru ca un individ este pacatos. Cineva zicea ceva de o oglinda. Cand ne-am uitat ultima data in ea?
Cand o sa existe o biserica de neprihaniti care sa aiba conducatori neprihaniti?
Pe mine ma deranjeaza fondul problemei, "indobitocirea" ce se practica de sus in jos in toate bisericile. Bineinteles ca un om fara morala nu trebuie sa stea in fruntea unei denominatiuni, nici chiar cineva care considera ca informatiile trebuiesc cerute si nu oferite.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ianis
post Nov 25 2010, 08:35 PM
Post #48


Hacking Life
****

Group: Members
Posts: 782
Joined: 23-January 10
From: Into the Matrix
Member No.: 31
Religia: Emerging churchbeliever, nu e fumigena mea. Butoi a scos-o. Si, dincolo de a se impusca in picior, din cuvintele lui reiese o mare dezamagire.
Daca tu ca pastor ai avea nevoie, sa zicem, de 95% din banii produsi de biserica ta, inseamna ca ai niste nevoi energetice incredibile si neverosimile. Oricum, esti calare pe o mare afacere.


--------------------
I’m not afraid to die
I’m afraid to be alive without being aware of it
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bnc
post Nov 25 2010, 09:41 PM
Post #49


Veteran
*****

Group: Fondatori
Posts: 1,301
Joined: 29-December 09
Member No.: 14QUOTE (claudiu @ Nov 25 2010, 10:16 PM) *
Pe mine ma deranjeaza fondul problemei, "indobitocirea" ce se practica de sus in jos in toate bisericile.


Si pe mine ma intereseaza acelasi lucru. Se pare ca doar pe noi doi. Ar fi bine sa schimbam niste mail-uri si sa nu mai deranjam zona fierbinte a unor discutii despre cum si-ar putea recapata ursul coada.


--------------------
"Religia este o iluzie si îsi deriva puterea din faptul ca se potriveste cu dorintele noastre instinctuale."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sisif
post Nov 25 2010, 11:54 PM
Post #50


rethinker
***

Group: Members
Posts: 332
Joined: 21-May 10
Member No.: 112
Religia: ?io zic sa nu va suparati.
dintr-o alta perspectiva, banul e fondul problemei, iar "indobitocirea" e doar un "mijloc de productie".


--------------------
you were sick, but now you're well, and there's work to do
Go to the top of the page
 
+Quote Post
myosotis
post Nov 26 2010, 06:32 AM
Post #51


floarea cu colti
****

Group: Moderator
Posts: 997
Joined: 23-November 09
Member No.: 4
Religia: magenta@sisif,

cred ca ai punctat right on.


--------------------
"Myosotis... is the most beautiful for being small and unpretending; even flowers must be modest." Henry David Thoreau
Go to the top of the page
 
+Quote Post
eretik
post Nov 26 2010, 08:18 AM
Post #52


Rogue Squadron
*****

Group: Root Admin
Posts: 1,546
Joined: 23-November 09
Member No.: 1
Religia: Agnostic de Ziua a SapteaIntrebare intrebatoare:
Titlul topicului se refera doar la cei care nu mai sunt adventisti in acte, sau la cei care nu mai sunt adventisti cu inima?
Pentru ca "membru" poate avea mai multe intelesuri aici. smile.gif


--------------------
"...But you won't listen to reason. It's like playing Chess with a pigeon; no matter how good I am at chess, the pigeon is just going to knock over the pieces, crap on the board and strut around like it's victorious."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kla
post Nov 26 2010, 08:26 AM
Post #53


Moderator forum "Criza AZS"
****

Group: Members
Posts: 939
Joined: 23-January 10
Member No.: 29
Religia: non raspunsTot o intrebare am si eu. La intrebarea 19 "Care este religia persoanei?" din chestionarul ce va fi aplicat fiecarei persoane, la RPL din Martie 2011, cum ar raspunde ne-membrii?
Precizez ca spre deosebire de data trecuta (RPL 2002) nu mai apare ca varianta standard de raspuns religia ortodoxa.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kla
post Nov 26 2010, 08:31 AM
Post #54


Moderator forum "Criza AZS"
****

Group: Members
Posts: 939
Joined: 23-January 10
Member No.: 29
Religia: non raspunsApropo de RPL, stiati ca la RPL 2002, s-a inregistrat pentru fiecare 43 de familii legal constituite de religie AZS cate un cuplu aflat in "uniune consensuala" (ca sa nu zicem concubinaj)? smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
eretik
post Nov 26 2010, 08:41 AM
Post #55


Rogue Squadron
*****

Group: Root Admin
Posts: 1,546
Joined: 23-November 09
Member No.: 1
Religia: Agnostic de Ziua a SapteaFaza cu administrarea banilor ma deranjeaza si pe mine extrem de mult.
Sau cel putin ma deranja pana cand am ajuns la concluzia ca sunt alte locuri mai utile unde sa "investesti" zecimea si darurile.

O alta dovada ca banii pur si simplu dispar sunt bisericile celorlalte culte.
Uitati-va la ei ce biserici, ce aparatura, ce pastori au. Si culmea, fac misiune mai bine ca noi.

Ganditi-va numai la cati bani papa viitorul NET, de exemplu, si mai sunt o gramada de situatii.
Ca sa mai spui de chirii, bani de benzina, telefon, cadouri de Craciun in care nu credem, Pasti in care nu credem, Anul Nou sarbatorit la apus, al 13-lea, 14-lea, 15-lea salar, toate platite din Sfantul Buget, cand alt om isi asigura toate astea singur dintr-un salar de toata mizeria.

Iar cand e vorba de ajutorarea saracilor: tabita, colecte speciale, tinserv, etc.
Pai de ce se mai duc banii la "centru" pana la urma, ca nu inteleg?

Va spun eu: cel mai util loc unde poti lasa banii pentru biserica este chiar bugetul bisericii.
Nu zecimea, nu darurile de multumire.. toate astea se evapora.
Cand e vorba de a pune osul la treaba se folosesc banii din buget.
Din pacate prea putina lume stie treaba asta.
Poate avem vreun casier prin preajma sa ne confirme.

Si iata ca am identificat unul din motivele care determina pe enoriasi sa paraseasca biserica.
Mai sunt si altele?


--------------------
"...But you won't listen to reason. It's like playing Chess with a pigeon; no matter how good I am at chess, the pigeon is just going to knock over the pieces, crap on the board and strut around like it's victorious."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
eretik
post Nov 26 2010, 08:42 AM
Post #56


Rogue Squadron
*****

Group: Root Admin
Posts: 1,546
Joined: 23-November 09
Member No.: 1
Religia: Agnostic de Ziua a SapteaQUOTE (kla @ Nov 26 2010, 10:31 AM) *
Apropo de RPL, stiati ca la RPL 2002, s-a inregistrat pentru fiecare 43 de familii legal constituite de religie AZS cate un cuplu aflat in "uniune consensuala" (ca sa nu zicem concubinaj)? smile.gif


Parerea mea e ca multi au mintit pe rupte.


--------------------
"...But you won't listen to reason. It's like playing Chess with a pigeon; no matter how good I am at chess, the pigeon is just going to knock over the pieces, crap on the board and strut around like it's victorious."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kla
post Nov 26 2010, 09:01 AM
Post #57


Moderator forum "Criza AZS"
****

Group: Members
Posts: 939
Joined: 23-January 10
Member No.: 29
Religia: non raspunsSigur ca se poate ca oamenii sa nu fi fost sinceri. Insa... in lipsa de altceva defilam cu datele pe care le avem. De altfel tot la RPL2002 s-a constatat ca exista aproape cu 4500 femei de religie AZS casatorite decat barbati casatoriti de religie AZS.
O posibila explicatie este data insa de casatoriile mixte (inter-religioase).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bnc
post Nov 26 2010, 09:07 AM
Post #58


Veteran
*****

Group: Fondatori
Posts: 1,301
Joined: 29-December 09
Member No.: 14QUOTE (sisif @ Nov 26 2010, 01:54 AM) *
dintr-o alta perspectiva, banul e fondul problemei, iar "indobitocirea" e doar un "mijloc de productie".


Aoleu. Si eu care credeam ca mantuirea e fondul problemei. Atunci sa se numeasca S.C. BAZS S.R.L. de exemplu.
Deci sa inteleg ca oamenii au aderat la biserica in scopul propasirii materiale (a se citi binecuvantari) si cum totul s-a dovedit a fi un fel de lamentabil FNI s-au suparat si au plecat. Lucru confirmat si de faptul ca topicul despre zecime intrece (ca postari si vizualizari) subiecte precum neprihanirea prin credinta sau relatia dumnezeu-om ca sa nu mai zic de rugaciune. Si iarasi imi suna in ureche profetia lui eretik : "Bnc, cand va fi cineva curios despre altceva, cu siguranta va schimba subiectul si vom discuta si pe acea tema." Amin


--------------------
"Religia este o iluzie si îsi deriva puterea din faptul ca se potriveste cu dorintele noastre instinctuale."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bnc
post Nov 26 2010, 10:32 AM
Post #59


Veteran
*****

Group: Fondatori
Posts: 1,301
Joined: 29-December 09
Member No.: 14Hai sa va intreb ceva: A plecat cineva din biserica pe motive de doctrina?


--------------------
"Religia este o iluzie si îsi deriva puterea din faptul ca se potriveste cu dorintele noastre instinctuale."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
peret
post Nov 26 2010, 10:48 AM
Post #60


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 316
Joined: 12-June 10
From: Acolo unde e fruncea tarii.
Member No.: 121
Religia: liber cugetatorQUOTE (bnc @ Nov 26 2010, 10:07 AM) *
Aoleu. Si eu care credeam ca mantuirea e fondul problemei. Atunci sa se numeasca S.C. BAZS S.R.L. de exemplu.
Deci sa inteleg ca oamenii au aderat la biserica in scopul propasirii materiale (a se citi binecuvantari) si cum totul s-a dovedit a fi un fel de lamentabil FNI s-au suparat si au plecat. Lucru confirmat si de faptul ca topicul despre zecime intrece (ca postari si vizualizari) subiecte precum neprihanirea prin credinta sau relatia dumnezeu-om ca sa nu mai zic de rugaciune. Si iarasi imi suna in ureche profetia lui eretik : "Bnc, cand va fi cineva curios despre altceva, cu siguranta va schimba subiectul si vom discuta si pe acea tema." Amin

Biserica Azs este un Srl de multa vreme.Ma mir ca unii nu si-au dat seama de asta nici macar acum smile.gif
Ea presteaza servicii, oamenii platesc, pentru asta primesc si chitante si uite asa firma functioneaza. (ba chiar pe profit).
Bnc pui putin gresit problema.Oamenii nu merg la biserica in vederea propasirii situatiei financiare, o fac din cu totul alte motive.Biserica le conditioneaza insa statutul de membru si implicit mantuirea de ,,asigurarea obligatorie,, de care acestia trebuie sa o plateasca lunar.Si nu prea face concesii.Nu conteaza ca esti sarac, somer,ai multi copii, costa medicamentele mai mult ca intretinerea...etc.Deci pana la urma cine are in vedere in primul rand perspectiva financiara? Omul care il cauta pe Dumnezeu sau institutia care pretinde ca-i face legatura cu el?
Cum ar fi fost sistemul adventist azi daca aspectul financiar s-ar fi rezumat la donatii benevole si atat.
Ar mai fi ajuns pastorii sa castige salarii +sporuri aproape de 2 ori mai mari decat sarmanii care-i intretin si care lucreaza la stat sau la patroni ca sa aibe in primul rand o paine de pus pe masa familiei?
Ar mai fi ajuns biserica sa faca investitii pentru confortul sporit al conducatorilor ei si sa cheltuie asa cum cheltuie in zilele astea?Probabil ca nu, si cu siguranta alta era motivatia multora dintre cei care ar fi fost dispusi sa se apuce de pastoratie.
Vi-se pare normala chestia asta? Directia asta?
Daca Isus conduce biserica asa cum sustin adventistii de ce a permis acelasi tip de organizare care a pus pe butuci sistemul iudaic?Nu stia el ca pana la urma totul se va rezuma la coruptie,risipa, lacomie, dorinta de castig?
Nu stia el ca din toata treaba asta vor avea de castigat numai conducatorii turmei?
QUOTE (believer @ Nov 25 2010, 07:49 PM) *
@peret Îți împărtășesc opinia cu privire la probleme în sistem, dar nu și îngrijorarea cu privire la fondurile pentru biserici. Am avut ocazia să trec prin unele biserici care sunt mari și impunătoare și suflă vântul prin ele. Păcat de banii respectivi. Spune-mi tu o zonă cu potențial care n-a primit bani pentru biserică.

Beliver stiu caz concret in care sa ridicat o biserica cu 20% bani de la sistem si 80% de la popor.Nu vreau sa iti spun cat sa prelungit termenul de finalizare datorita lipsei banilor.Se faceau apeluri peste apeluri si membrii erau indemnati subtil sa caute printre rude si cunoscuti oameni potenti financiar pentru donatii.Se predica mereu ca era voia lui Dumnezeu sa fie o biserica in locul respectiv, ca acolo sant suflete de salvat bla bla bla.Norocul a fost ca au fost 3-4 adventisti din strainatate care au facut donatii substantiale acestea ridicandu-se la 40% din valoarea proiectului.Sistemul a spus clar si raspicat ca nu poate da mai mult de cei 20%.
QUOTE (believer @ Nov 25 2010, 07:49 PM) *
N-am înțeles legătura dintre pastorul cu bani și milogi,...

Pastorul cu viluta avea bani multi (de fapt are nu avea) si nu era necesar sa stea in locuinta pusa la dispozitie de sistem.Putea sa isi permita lejer o chirie in oras.Dimpotriva biblia invata pe aia cu bani sa isi ajute semenii nu sa se lase ajutati ca asta e ipocrizie.Nu mi-l imaginez pe Pavel asteptand sa primeasca bani sau ajutoare pentru ceea ce facea pentru poporul lui Dumnezeu.Din punctul meu de vedere in locuinta respectiva putea sta o familie saraca sau cu probleme financiare ce statea pe drumuri sau in chirie nu?..Dar stai...aia nu este pastori.


--------------------
Religia este cel mai bun instrument pentru subminarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi inducerea deviaţiilor psihice şi comportamentale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

12 Pages V  < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 Lo-Fi Version Time is now: 26th February 2018 - 01:09 AM
Web by The Spaghetti Monster :D