IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )


12 Pages V  < 1 2 3 4 > »   
Reply to this topicStart new topic
De ce nu mai suntem membri ai bisericii AZS?, Amintiri din comunismul religios...
Puncte fundamentale ale credintei advente
1. Dumnezeul cel viu şi adevărat, prima Persoană a Dumnezeirii, este Tatăl nostru ceresc. Prin Fiul Său, Isus Hristos, El a creat toate lucrurile.
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
2. Isus Hristos, a doua Persoană a Dumnezeirii, Fiul cel veşnic al lui Dumnezeu, este singurul Mântuitor din păcat. Mântuirea omului se realizează prin har, prin credinţa în El.
De acord [ 13 ] ** [56.52%]
Nu sunt de acord [ 2 ] ** [8.70%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
3. Duhul Sfânt, a treia Persoană a Dumnezeirii, este reprezentantul lui Hristos pe pământ, care-i conduce pe păcătoşi la mântuire şi la ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu.
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
4. Prin Isus Hristos, credincioşii primesc iertarea de păcatele mărturisite şi părăsite şi, în măsura în care le‑a stat în putere, pagubele au fost înlăturate.
De acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu sunt de acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 6 ] ** [26.09%]
5. Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu şi singura normă fundamentală, deplină şi suficientă, de credinţă şi practică.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
6. Toţi cei care intră în Împărăţia cerurilor trebuie să experimenteze convertirea sau naşterea din nou prin care omul primeşte o inimă nouă şi devine o creatură nouă. Astfel, indiferent de mediul social şi etnic, el devine membru al întregii familii din ceruri şi de pe pământ.
De acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu sunt de acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 6 ] ** [26.09%]
7. Hristos locuieşte în inima renăscută, înscriind în ea principiile Legii lui Dumnezeu, conducându‑l pe credincios să asculte cu bucurie de preceptele ei şi dându‑i putere de ascultare.
De acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu sunt de acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 7 ] ** [30.43%]
8. După înălţarea Sa, Hristos Şi‑a început lucrarea de Mare Preot în Locul sfânt din Sanctuarul ceresc, care este reprezentat prin sanctuarul pământesc din dispensaţiunea Vechiului Testament. Când Hristos a intrat în a doua fază a slujirii Lui, în Sfânta Sfintelor, a început judecata de cercetare, prefigurată de serviciul pământesc din Ziua ispăşirii. Această lucrare a judecăţii de cercetare din Sanctuarul ceresc a început în anul 1844, la încheierea celor 2300 de ani, şi se va încheia la sfârşitul timpului de probă.
De acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu sunt de acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
9. A Doua Venire a Domnului Hristos este nădejdea bisericii, punctul culminant al Evangheliei şi scopul planului de răscumpărare. Isus va reveni în mod literal, personal şi vizibil, împreună cu toţi sfinţii Săi îngeri. Multe semne ale timpului dau mărturie că venirea Lui este aproape. Împlinirea aproape completă a tuturor lanţurilor profetice indică faptul că El „este aproape, este chiar la uşi”.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
10. Morţii cei neprihăniţi vor fi înviaţi la cea de‑a Doua Venire a lui Hristos. Împreună cu cei drepţi aflaţi în viaţă, ei vor fi înălţaţi pentru a întâlni pe Domnul în văzduh şi vor merge cu El în ceruri, unde vor rămâne o mie de ani (mileniul).
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
11. Cei răi care vor fi în viaţă la a Doua Venire a lui Hristos vor fi nimiciţi de strălucirea venirii Sale. Aceştia, împreună cu morţii nelegiuiţi din toate veacurile, vor învia la a Doua Înviere, la încheierea celor o mie de ani.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
12. La sfârşitul celor o mie de ani vor avea loc următoarele evenimente: (a) Hristos şi cei neprihăniţi vor coborî din cer împreună cu Sfânta Cetate, Noul Ierusalim (Apoc. 21,2.10); (b) cei răi vor fi înviaţi pentru judecata finală (Apoc. 20,11.12); (c) cei răi vor primi plata finală a păcatului, atunci când va coborî foc de la Dumnezeu, din cer, şi‑i va mistui
De acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu sunt de acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
13. Pământul, curăţit prin foc şi reînnoit prin puterea lui Dumnezeu, va deveni căminul etern al celor răscumpăraţi.
De acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu sunt de acord [ 1 ] ** [4.35%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 15 ] ** [65.22%]
14. Ziua a şaptea din săptămână este semnul veşnic al puterii lui Hristos în calitate de Creator şi Răscumpărător şi este, deci, ziua Domnului, Sabatul creştin, constituind sigiliul viului Dumnezeu. El trebuie să fie respectat de vineri, de la apusul soarelui, până sâmbătă, la apusul soarelui.
De acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu sunt de acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 7 ] ** [30.43%]
15. Căsătoria este una dintre instituţiile date de Dumnezeu în grădina Edenului, înainte de intrarea păcatului în lume. Isus a onorat instituţia căsătoriei, susţinându‑i sfinţenia şi permanenţa. Noul Testament afirmă, în repetate rânduri, sfinţenia relaţiei de căsătorie şi arată că în ea se păşeşte printr‑un legământ pe viaţă de fidelitate şi de curăţie morală. Intimităţile sexuale dintre bărbat şi femeie, în afara căsătoriei sau între persoane de acelaşi sex, sunt contrare planului divin şi condamnate de Biblie ca fiind păcat. Urmaşii lui Hristos vor păstra, prin harul Său, curăţia morală în cadrul acestor principii biblice călăuzitoare privitoare la relaţiile sexuale. „Voinţa lui Dumnezeu este sfinţirea voastră; să vă feriţi de desfrânare.
De acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu sunt de acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 5 ] ** [21.74%]
16. Zecimea este sfântă, destinată Domnului, şi constituie modalitatea prin care Dumnezeu Îşi susţine lucrarea Sa. Darurile de bunăvoie fac şi ele parte din planul lui Dumnezeu pentru susţinerea lucrării Sale în toată lumea.
De acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu sunt de acord [ 15 ] ** [65.22%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 3 ] ** [13.04%]
17. Nemurirea vine numai prin Evanghelie şi va fi acordată ca dar din partea lui Dumnezeu la a Doua Venire a lui Isus.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
18. Starea omului în moarte este de inconştienţă. Toţi oamenii, buni sau răi, rămân în mormânt până la Înviere.
De acord [ 11 ] ** [47.83%]
Nu sunt de acord [ 2 ] ** [8.70%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
19. Creştinul este chemat la sfinţire. De aceea, viaţa lui trebuie să se caracterizeze printr‑o grijă deosebită în comportare, prin modestie şi simplitate în îmbrăcăminte.
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 4 ] ** [17.39%]
20. Creştinul trebuie să recunoască faptul că trupul lui este templul Duhului Sfânt. De aceea Îl va onora pe Dumnezeu, având grijă de trupul lui în mod inteligent, folosind în mod cumpătat ceea ce este bun şi evitând orice lucru dăunător, abţinându‑se de la orice aliment necurat, de la folosirea, producerea sau comercializarea de băuturi alcoolice, de la folosirea, producerea sau comercializarea tutunului, în oricare dintre formele lui, şi de la folosirea ilegală a narcoticelor sau a altor droguri, de la comercializarea lor.
De acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu sunt de acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 5 ] ** [21.74%]
21. Biserica nu trebuie să fie lipsită de niciun dar, iar prezenţa darului profetic este unul dintre semnele de identificare a bisericii rămăşiţei. Adventiştii de Ziua a Şaptea recunosc că acest dar s‑a manifestat în viaţa şi lucrarea pe care a desfăşurat-o Ellen G. White.
De acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu sunt de acord [ 16 ] ** [69.57%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 3 ] ** [13.04%]
22. Biblia învaţă despre necesitatea unei organizaţii bine definite a bisericii. Membrii acestei organizaţii au obligaţia sfântă să‑i fie supuşi, să o susţină cu credincioşie şi să contribuie la menţinerea ei. Ei sunt sfătuiţi să nu părăsească obiceiul de a se aduna laolaltă.
De acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu sunt de acord [ 16 ] ** [69.57%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 3 ] ** [13.04%]
23. Botezul prin scufundare simbolizează moartea, înmormântarea şi învierea lui Isus Hristos şi exprimă în mod deschis credinţa în harul Său mântuitor şi renunţarea la păcat şi la lume. El este recunoscut ca o condiţie de intrare în biserică.
De acord [ 14 ] ** [60.87%]
Nu sunt de acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 4 ] ** [17.39%]
24. Rânduiala Cinei Domnului comemorează moartea Mântuitorului, iar participarea membrilor la ea este esenţială pentru dezvoltare şi părtăşie creştină. Ea este precedată de rânduiala spălării picioarelor, ca pregătire pentru acest serviciu solemn.
De acord [ 11 ] ** [47.83%]
Nu sunt de acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 4 ] ** [17.39%]
25. În viaţa creştină, există o despărţire totală de practicile lumeşti, cum ar fi: jocul de cărţi, frecventarea teatrului, dansul etc., care tind să slăbească şi să distrugă viaţa spirituală.
De acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu sunt de acord [ 20 ] ** [86.96%]
26. Prin studiul Cuvântului, Dumnezeu ne vorbeşte, dându‑ne lumină şi putere, iar prin rugăciune, sufletul este unit cu Dumnezeu. Acestea sunt mijloacele rânduite de Cer pentru câştigarea biruinţei în lupta cu păcatul şi pentru dezvoltarea caracterului creştin.
De acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu sunt de acord [ 11 ] ** [47.83%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 7 ] ** [30.43%]
27. Fiecare membru al bisericii se află sub porunca sacră dată de Isus – să‑şi folosească talentele în lucrarea personală a câştigării de suflete, contribuind la răspândirea Evangheliei în toată lumea. Atunci când se va încheia această lucrare, Isus va reveni.
De acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu sunt de acord [ 13 ] ** [56.52%]
28. Potrivit modului Său nepărtinitor de a-i trata pe oameni, avertizându‑i cu privire la evenimentele viitoare, care le vor afecta în mod vital destinul, Dumnezeu a proclamat apropiata revenire a lui Isus Hristos. Această solie pregătitoare este simbolizată de întreita solie îngerească din Apocalipsa 14 şi îşi găseşte împlinirea în actuala mişcare premergă toare celei de a Doua Veniri. Aceasta a dat naştere rămăşiţei, sau Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, care păzeşte poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus
De acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu sunt de acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
Total Votes: 26
Guests cannot vote 
peret
post Nov 24 2010, 02:10 PM
Post #21


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 316
Joined: 12-June 10
From: Acolo unde e fruncea tarii.
Member No.: 121
Religia: liber cugetatorQUOTE (believer @ Nov 24 2010, 02:07 PM) *
Domnule Peret, părerea mea e că dacă ai fi onest, ți-ai da frumușel numele aici ca să știm că ești responsabil. Iar dacă asta s-ar întâmpla și eu aș fi unul din pastorii incriminați, aș câștiga niște bani frumoși de pe urma gurii tale. Atât cât să te lecuiesc de păcatul bârfei!
Am auzit și eu despre drama familiei respective, dar nu în felul în care povestești dumneata. Normal e ca înainte să vorbești de rău pe cineva să asculți și opinia lui.
Cât despre pastorul cu „afacerea imobiliară” nu văd unde e problema... Cel cu chiria, nu știu cine e... Cât despre președinte, eu știu că stă într-un apartament al conferinței... Vrei să zici că biserica i-a dat bani să-și cumpere pe numele lui apartament? Wau, vorba ta, și eu vreau să fiu președinte...
Aștept alte detalii însoțite de datele tale de identificare (sau de hint-uri)... Sau niște scuze!

Nu vezi unde e problema cu pastorul si afacerile sale.Hai ca te ajut eu putin.
Ti-se pare normal sa stai in locuinta pusa la dispozitie de biserica in timp ce tu iti faci vila si asta nu in scopul de a locui in ea ci ca sa faci bani.Multi bani.Cine plateste cheltuielile pentru locuinta in care stai si care e a bisericii in timp ce tu iti faci vila?Platesti tu din salariul de pastor?Fraierii platesc ca asa au fost invatati ca e bine, nu?
Chiar nu vezi unde e problema?
Ti-se pare normal ca sistemul adventist sa investeasca in imobiliare si nu ma refer la spatii inchiriate in ideea ca totul e trecator si banii trebuie gestionati cu intelepciune pentru binele copiilor lui Dumnezeu(ma refer la totii copii sistemului nu doar la pastori).Voi vorbiti despre decretul duminical si pregatirea in vederea marii stramtorari si invatati oamenii sa cotizeze puternic pentru a da domnului ce e numai al lui (ma intreb insa de care domn e vorba) insa de ce nu tineti o predica inteligenta si despre ce veti face la vremurile respectiva cu marea avere care o strange sistemul adventist pretutindeni in lume.Vindeti totul la juma de pret ca sa aveti cu ce fugi in munti nu?
Pana si lectiunile trebuie sa si-le cumpere omul care crede in voi.Asta ca rasplata ca face parte din sistem.Iar cand e vorba de proiecte ce implica ajutarea semenului care e bolnav si nu isi poate permite operatia, a saracului,a babei care are juma de pensie din care da zecime..etc...se fac colecte speciale ca doar de asta sant fraieri naivi in biserica, ca sa mai plateasca inca o data.
Da, ai dreptate, e barfa.Dar nu vizavi de problemele astea.
E barfa doar vizavi de cazul pastorului cu sotia abuzata.Si am bunul simt ca recunosc ca am gresit in cazul respectiv doar din simplul motiv ca nu am toate datele problemei la dispozitie.Stiam doar ce spune o parte si ce vorbeau cativa cunoscuti de-ai lor.Drept dovada voi modifica postul acela pentru a nu se mai citi nimic legat de drama respectiva.


--------------------
Religia este cel mai bun instrument pentru subminarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi inducerea deviaţiilor psihice şi comportamentale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kla
post Nov 24 2010, 02:56 PM
Post #22


Moderator forum "Criza AZS"
****

Group: Members
Posts: 939
Joined: 23-January 10
Member No.: 29
Religia: non raspunsQUOTE (believer @ Nov 24 2010, 03:07 PM) *
Domnule Peret, părerea mea e că dacă ai fi onest, ți-ai da frumușel numele aici ca să știm că ești responsabil. Iar dacă asta s-ar întâmpla și eu aș fi unul din pastorii incriminați, aș câștiga niște bani frumoși de pe urma gurii tale. Atât cât să te lecuiesc de păcatul bârfei![...]


Nu stiu unde mi-a trecut pe langa o ureche o barfa (cam ca la Catavencu) cum ca daca un pastor intenteaza un proces la tribunal isi poate pierde job-ul din cauza asta. smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
eretik
post Nov 24 2010, 03:29 PM
Post #23


Rogue Squadron
*****

Group: Root Admin
Posts: 1,546
Joined: 23-November 09
Member No.: 1
Religia: Agnostic de Ziua a Saptea(kla: ai auzit bine)

Eu am auzit chiar si barfa cum ca "el presedinte" a fost prins cu mana in cutia milei acum ceva timp. Dar repet, am auzit doar.
Iar referitor la banii frumosi pe care visezi ca i-ai face de pe urma unui proces de calomnie, te asigur, believer, ca te-ai face de ras.
Adevarul e ca numai la castig va sta capul, desi castigati destul. De pe urma cui.. ma abtin.
Mai documenteaza-te putin. Nu esti singurul pastor erou care nu intelege sensul cuvantului "calomnie".

Hint: Atata timp cat nu i-a dat numele.. teapa.

In plus, peret nu trebuie sa-si dezvaluie identitatea, iar stafful forumului cu siguranta nu va coopera in acest sens.
So chill. smile.gif

Si da, Macea e destul de aproape incat sa poti face naveta! Altii vin de mai departe si nu comenteaza. Dar ei nu "este" pastori, ce-i drept..

Ati observat cum se apara pastorii intre ei? Sa inteleg ca aproba faptele de mai sus?


--------------------
"...But you won't listen to reason. It's like playing Chess with a pigeon; no matter how good I am at chess, the pigeon is just going to knock over the pieces, crap on the board and strut around like it's victorious."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
peret
post Nov 24 2010, 04:08 PM
Post #24


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 316
Joined: 12-June 10
From: Acolo unde e fruncea tarii.
Member No.: 121
Religia: liber cugetatorCei drept am gafat destul de rau prezentand in acest topic cazul pastorului respectiv chiar si fara sa dau nume. Nu e ok sa prezinti un caz ca exemplu daca nu esti sigur pe ceea ce spui. Si eu nu am fost sigur.In privinta asta Beliver are dreptate.
Sa ameninti insa cu procese datorita unei asa zise calomii este insa putin cam mult. Si nu o spun ca sa imi scuz actiunile vizavi de chestiunea respectiva.Asta este, am gresit, imi cer scuze inca o data,o sa o fac si fata de persoana respectiva daca e cazul, mea culpa si mergem inainte. Sunt genul de persoana care consider ca trebuie invatat si din greseli nu numai din succese si nu fug de consecintele erorilor mele.
Celelalte probleme ridicate de mine insa sunt foarte reale, nu pot fi negate si combatute cu usurinta pentru ca nu sunt singurul constient de ele.
Sper ca cel care ma ataca vizavi de gafa facuta sa aibe spiritul de fairplay si sa dezbata si celelalte idei puse in discutie.


--------------------
Religia este cel mai bun instrument pentru subminarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi inducerea deviaţiilor psihice şi comportamentale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ianis
post Nov 24 2010, 04:15 PM
Post #25


Hacking Life
****

Group: Members
Posts: 782
Joined: 23-January 10
From: Into the Matrix
Member No.: 31
Religia: Emerging churchBeliever zici ca e frate cu Aurel Ionica. Numai cu gandul la procese de calomnie biggrin.gif
Nu ma faceti sa incep cu dezvaluiri despre alocatiile de carte, alocatiile pentru IT, de deplasare auto, de intretinere apartament, de haine pastorale, de paste, de craciun, de 8 martie, de salariul 13, despre CAR-urile interne ad-hoc .... ca prevad niste mascati la usa lui eretik smile.gif

Thank God for worshipers...and for their moneys angel.gif


--------------------
I’m not afraid to die
I’m afraid to be alive without being aware of it
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bnc
post Nov 24 2010, 04:50 PM
Post #26


Veteran
*****

Group: Fondatori
Posts: 1,301
Joined: 29-December 09
Member No.: 14Oameni buni topicul asta incepe sa arate jalnic. Aproape la fel de jalnic precum cel intitulat Pastorul si biserica sau Astazi in biserica mea ca sa nu mai zic de ZECIMEA!
Chiar vreti sa ne balacarim in superficial sau ar fi de preferat sa aprofundam lucrurile? Dar probabil unii nu mai sunt membri pt ca ii deranjeaza afacerile pastorilor sau alte chestii de genul. Trist . . .
Pentru cei care sunt obositi de dizabilitatile unui sistem ce nu mai raspunde nevoilor omului secolului XXI va astept sa postati pentru ca ma intereseaza subiectul.


--------------------
"Religia este o iluzie si îsi deriva puterea din faptul ca se potriveste cu dorintele noastre instinctuale."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
peret
post Nov 24 2010, 05:01 PM
Post #27


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 316
Joined: 12-June 10
From: Acolo unde e fruncea tarii.
Member No.: 121
Religia: liber cugetatorQUOTE (bnc @ Nov 24 2010, 04:50 PM) *
Oameni buni topicul asta incepe sa arate jalnic. Aproape la fel de jalnic precum cel intitulat Pastorul si biserica sau Astazi in biserica mea ca sa nu mai zic de ZECIMEA!
Chiar vreti sa ne balacarim in superficial sau ar fi de preferat sa aprofundam lucrurile? Dar probabil unii nu mai sunt membri pt ca ii deranjeaza afacerile pastorilor sau alte chestii de genul. Trist . . .
Pentru cei care sunt obositi de dizabilitatile unui sistem ce nu mai raspunde nevoilor omului secolului XXI va astept sa postati pentru ca ma intereseaza subiectul.

Te deranjeaza un topic in care se spune lucrurilor pe nume? De ce?
Ne plangem toata ziua ca sistemul e asa sau pe dincolo dar nu identificam CONCRET bubele sale.
Asi putea spune ca nu iti inteleg reactia, dar avand in vedere postarea ta cu neconfirmarea pot spune ca o inteleg perfect.


--------------------
Religia este cel mai bun instrument pentru subminarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi inducerea deviaţiilor psihice şi comportamentale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bnc
post Nov 24 2010, 05:15 PM
Post #28


Veteran
*****

Group: Fondatori
Posts: 1,301
Joined: 29-December 09
Member No.: 14QUOTE (peret @ Nov 24 2010, 07:01 PM) *
Te deranjeaza un topic in care se spune lucrurilor pe nume? De ce?
Ne plangem toata ziua ca sistemul e asa sau pe dincolo dar nu identificam CONCRET bubele sale.
Asi putea spune ca nu iti inteleg reactia, dar avand in vedere postarea ta cu neconfirmarea pot spune ca o inteleg perfect.


Cred ca sunt suficiente topicuri dedicate identificarii bubelor sistemului. De altfel le-am si enumerat. Cat despre intelegerea reactilor mele poti incerca sa citesti mai multe postari de-ale mele pe aici. Daca nici asa nu reusesti sa ma intelegi inseamna ca nu pot sa ma fac inteles pentru toti. Imi pare rau.


--------------------
"Religia este o iluzie si îsi deriva puterea din faptul ca se potriveste cu dorintele noastre instinctuale."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
myosotis
post Nov 24 2010, 10:47 PM
Post #29


floarea cu colti
****

Group: Moderator
Posts: 997
Joined: 23-November 09
Member No.: 4
Religia: magentaApai lipseste omu' de-acasa vreo 12 ceasuri si cand intra si el pe forum sa vaza daca a mai miscat ceva... hop se-mpiedica de neica Billy. Oare de ce nu ma mir ca daca a ridicat cineva gura si a zis ceva de unsii Domnului, Duhul l-a indemnat pe Billy sa viziteze forumul, ba chiar sa scrie, cu aduceri aminte de focul cel vesnic in care limba barfitorului va arde in functie de cat de multi slujitori ai Domnului a denigrat.

Billy, am vesti pentru tine: Daca peret e suparat - si se pare ca este, si nu fara motiv - si poate s-a grabit sa spuna un lucru de care nu era sigur - iar faptul ca n-are el toate informatiile nu inseamna ca de unde a iesit fum chiar n-a fost niciun foc - , asta pot sa inteleg. Daca tu te consideri inca avocatul neamului si intri pe forum doar sa-ti aperi breasla, apai trebuie cu regret sa te anunt ca atitudinea ta mi se pare penibila. Am facut cu totii prea mult timp parte din biserica pentru ca sa nu stim cum merg lucrurile. As putea sa-ti dau "n" exemple de fonduri din buzunarul vaduvei investite aiurea, dupa brietenii si fratii, tinand cont de favoritisme si de principiul "o mana spala pe alta". Intr-o perioada de recesiune economica trebuie sa ai obrazul foarte gros sa iti promovezi confortul predicand binecuvantarile posibile odata cu sfarsitul crizei. Vezi tu, tocmai pentru ca esti dintre cei carora buzunarul contribuabilului la comoara din cer le asigura confortul plapumioarei, este jenant sa deschizi gura ca sa iti aperi superiorii. Mie mi-ar fi rusine sa fac asa ceva. Sa ii atac pe cei care mi-au pus painea pe masa, in naivitatea lor. Sunt convinsa ca exista consecinte pentru orice fapta, si intr-o zi va trebui sa-i explicati Domnului vostru, nu mie sau lui peret ce-ati facut cu banii Lui. Nu te acuz direct pe tine pentru ca nu stiu ce invarti sau ce nu invarti. Dar ai colegi fara scrupule cand vine vorba de bani, si daca te apuci sa bagi mana in foc, e posibil sa te arzi.

Vezi tu, Billy, ti-am scris toate astea doar pentru ca mi-e lehamite de interventiile tale menite sa spele obrazul partidului. Ti-am mai spus: vino pe pasunea asta cand ai ceva de oferit. Nu ai scris de vreme buna, si nu-mi amintesc sa te fi chinuit prea mult sa contribui la cresterea luminii pe marginea unor subiecte importante dezbatute aici. In schimb, cum se zice ceva negativ de vreun coleg sau cum e rost sa se spuna un adevar care ar deschide si ochii altor naivi cu privire la justetea actiunilor clerului, hop si tu, pe baricade, cu infantile insinuari si amenintari! Sper sa-ti aduca Mos Nicolae o oglinda sa vezi ce tragi-comedie pui in scena. Sau, oups, daca nu crezi in Mos Nicolae, putem aranja cu ingerul Gavril.

@bnc,

sper sa ma ierti tu primul pentru cele scrise mai sus. Stiu ca-ti displace discutia despre sistem, dar daca vrei un motiv pentru care lumea pleaca din biserica, gresesti daca ai impresia ca oamenii care o alcatuiesc nu conteaza. Conteaza, pentru ca in oameni vezi sau nu schimbarea pe care o predica. Iar o adunatura de pacienti care raman mereu in spital, si nu se vindeca, ci doar se complac in starea lor nefericita sunt un semn ca tratamentul nu e eficient. Cartea de vizita a crestinismului sunt crestinii. Iar daca ani de zile de practica religioasa si preocupari sfinte, si Domnu-n sus si Domnu-n jos n-au adus nimic bun in viata respectivilor crestini, cam ce credibilitate pot avea? Te simti mintit cand Evanghelia predicata vezi ca n-a schimbat nimic, uneori dupa zeci de ani de devotament religios.


--------------------
"Myosotis... is the most beautiful for being small and unpretending; even flowers must be modest." Henry David Thoreau
Go to the top of the page
 
+Quote Post
eretik
post Nov 25 2010, 08:23 AM
Post #30


Rogue Squadron
*****

Group: Root Admin
Posts: 1,546
Joined: 23-November 09
Member No.: 1
Religia: Agnostic de Ziua a SapteaMulte oi pleaca din cauza ipocriziei. De ce sa nu se discute atunci despre acest subiect?
Bnc, cand va fi cineva curios despre altceva, cu siguranta va schimba subiectul si vom discuta si pe acea tema.


--------------------
"...But you won't listen to reason. It's like playing Chess with a pigeon; no matter how good I am at chess, the pigeon is just going to knock over the pieces, crap on the board and strut around like it's victorious."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
believer
post Nov 25 2010, 08:39 AM
Post #31


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 282
Joined: 18-January 10
From: Timișoara
Member No.: 19
Religia: irelevant@peret: apreciez mult scuzele tale! E o raritate așa ceva în România... Pentru că nu e nici contextul și nu sunt nici omul potrivit pentru a deschide o discuție despre cât de normal e ca un pastor să primească o locuință de servici (și care e motivația zecimii), m-aș bucura să îți aduci aminte în ce condiții a locuit actualul președinte și cât de doritor de confort se arată a fi el. Ar fi o abordare mai echilibrată.
Cu privire la a doua postare, cred că nu putem judeca nici eu nici tu motivele unui om... Dacă ești pastor și îți construiești o vilă unde ar trebui să stai între timp? Nu înțeleg la ce cheltuieli te referi că îți plătește conferința. Doar nu crezi că biserica îmi plătește întreținerea!
@kla: își poate pierde jobul dacă o face fără știrea bisericii on_the_quiet.gif
@eretik: maturizează-te! parcă te-ai retras din „staff-ul forumului”...
@Ianis: dezvăluirile astea parcă au mai fost făcute
@myosotis: de fapt, au fost două duhuri, amândouă prezente și pe forum. Cu privire la subiect, dacă tu ai lucra la un spital și ar fi acuzații nefondate de malpraxis, ce ai face? Sau ar trebui să fac un cont separat „Conferința Banat” unde să apăr imaginea bisericii? În definitiv, asta e slujba mea... Personal, nu pot să zic că sunt foarte încântat de cum merg lucrurile în biserica mea și nici măcar în conferința mea, dar de la realitate până la ce zice peret e o cale lungă, așa cum a recunoscut și el. Că tot vorbeai de oglindă, ai fi de acord să vorbim cu tot atâta deschidere despre viața celor de pe forum? Să punem aici toate bârfele ce le auzim despre unul și despre altul? Mersi de oglindă...


--------------------
„Nu sunt de acord cu ceea ce spui, dar aș apăra până la moarte dreptul tău de a o spune”
Go to the top of the page
 
+Quote Post
eretik
post Nov 25 2010, 10:55 AM
Post #32


Rogue Squadron
*****

Group: Root Admin
Posts: 1,546
Joined: 23-November 09
Member No.: 1
Religia: Agnostic de Ziua a SapteaOk, am avut o discutie telefonica adineauri cu presedintele conferintei pe tema celor scrise mai sus, mai ales pe tema "mainii in cutia milei".
O discutie civilizata, si o abordare de laudat, cum mai rar vezi din partea celor alesi. Altii ar fi sarit cu procese de calomnie, nu-i asa, believer?

In fine,
Se pare ca a fost o neintelegere in aceasta privinta, si ma bucur ca am aflat si varianta a 2-a.
Detalii ar fi, le-am auzit, dar nu-si au neaparat rostul acum.
Important e daca a fost sau nu "fault" si se prea poate sa nu fi fost:)
Ce-i sigur: povestea a fost denaturata. Cat de mult? Asta nu mai stiu.

E bine ca macar cei care citesc si care au mai auzit zvonul acesta (persoana de la care am auzit parea foarte pornita sa povesteasca la toti ce-i ies in cale, invocand si martori) pot acum sa ia in calcul si replica celor vizati.
Eu invit pe oricine se simte lezat sa-si faca un cont si sa-si foloseasca dreptul la replica.
Stiu ca in unele cazuri nu e nici timp si nici dexteritatea necesara, dar macar un telefon de genul asta poate rezolva multe probleme si "vorbe".

Apropo, se pare a fi un lucru bun ca zvonurile si barfele sa fie scrise undeva public, pentru ca multi nu stiu ce se vorbeste pe la spatele lor.
Bineinteles, cu drept la replica!
Macar asa le lamurim si dam jos niste etichete puse gresit.


--------------------
"...But you won't listen to reason. It's like playing Chess with a pigeon; no matter how good I am at chess, the pigeon is just going to knock over the pieces, crap on the board and strut around like it's victorious."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
eretik
post Nov 25 2010, 11:11 AM
Post #33


Rogue Squadron
*****

Group: Root Admin
Posts: 1,546
Joined: 23-November 09
Member No.: 1
Religia: Agnostic de Ziua a SapteaQUOTE (believer @ Nov 25 2010, 10:39 AM) *
@eretik: maturizează-te! parcă te-ai retras din „staff-ul forumului”...

Asa si? Ce legatura are asta cu maturizatul si cele scrise de mine?
Crezi ca nu-i cunosc pe cei din staff ca sa stiu "ce le poate capul"?
Ai facut logica la scoala?

QUOTE (believer @ Nov 25 2010, 10:39 AM) *
@myosotis: de fapt, au fost două duhuri, amândouă prezente și pe forum. Cu privire la subiect, dacă tu ai lucra la un spital și ar fi acuzații nefondate de malpraxis, ce ai face? Sau ar trebui să fac un cont separat „Conferința Banat” unde să apăr imaginea bisericii? În definitiv, asta e slujba mea...

Pe bune? Am crezut ca ai ceva mai important de facut. My bad.

Malpraxis nefondat? Exista asa ceva? Si nu se rezolva cu o ancheta?

Cred ca tu ar trebui sa te maturizezi.
Voi pastorii si nu doar voi, ci oamenii publici de prin zona asta a tarii va comportati ca niste copii.
Pai ce-ati face daca ati fi politicieni si ati aparea saptamanal la Cronica?
Get on with it!

Ai de dat o replica, o lamurire? O poti da aici. Dar fara amenintari si mustrari, ca nu suntem la biserica.
Cel putin nu una condusa de voi. [Thank God]

QUOTE (believer @ Nov 25 2010, 10:39 AM) *
Că tot vorbeai de oglindă, ai fi de acord să vorbim cu tot atâta deschidere despre viața celor de pe forum? Să punem aici toate bârfele ce le auzim despre unul și despre altul? Mersi de oglindă...


Noi aici pe forum folosim nickname-uri si nu suntem persoane publice.
Daca ai ceva de zis cu privire la vreo slijba pe care as avea-o in cadrul bisericii sau la chestii care ar pata imaginea mea pe acest plan.. go ahead.
Iar daca n-ar fi adevarat te-as lamuri. E bine asa?


--------------------
"...But you won't listen to reason. It's like playing Chess with a pigeon; no matter how good I am at chess, the pigeon is just going to knock over the pieces, crap on the board and strut around like it's victorious."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
skeptic
post Nov 25 2010, 11:25 AM
Post #34


Autograph giver
*****

Group: Root Admin
Posts: 1,355
Joined: 23-November 09
Member No.: 8QUOTE (eretik @ Nov 25 2010, 12:55 PM) *
Apropo, se pare a fi un lucru bun ca zvonurile si barfele sa fie scrise undeva public, pentru ca multi nu stiu ce se vorbeste pe la spatele lor.
Bineinteles, cu drept la replica!
Macar asa le lamurim si dam jos niste etichete puse gresit.


Cred ca lucrurile stau fix pe dos. Barfa nu se opreste publicand-o, de fapt odata pornita nu se mai opreste. Dar pentru lamurirea lucrurilor se vorbeste direct cu persoana, "ca sa afle ce mai se spune despre ea". Ma astept ca membrii unui forum despre care s-au vorbit vrute si nevrute, care mai de care mai grozave (si inca mai aud, inclusiv de peste mari si tari tot felul de aberatii) sa priceapa cum sta treaba cu o vorba scapata si data din om in om, inflorita si prelucrata, tocmai pentru ca au simtit pe pielea lor asta. Mai mult decat atat, cine crede ca aici e locul unde pastorii sunt luati la tinta "by default", doar pentru ca sunt pastori, are in mine un dusman. Is pline bisericile de rebeli fara cauza, nu vreau sa fiu confundat cu ei.


--------------------
"I want the truth!" "You can't handle the truth!"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
eretik
post Nov 25 2010, 11:32 AM
Post #35


Rogue Squadron
*****

Group: Root Admin
Posts: 1,546
Joined: 23-November 09
Member No.: 1
Religia: Agnostic de Ziua a SapteaSa inteleg ca tu ai o cauza? Sau nu esti rebel?
Okay..

Are ske dreptate: nu mai scrieti pe forum ce-ati auzit, ci barfiti prin PM si messenger.
In felul acesta persoana vizata nu va sti nimic si primiti puncte bonus pentru ca ati ramas "nedetectati".

Expresia fetei cand toti susotesc spre/despre tine si tu nu te prinzi... de nepretuit.

LE: Barfa odata pornita, se poate opri. Depinde de fiecare insa.


--------------------
"...But you won't listen to reason. It's like playing Chess with a pigeon; no matter how good I am at chess, the pigeon is just going to knock over the pieces, crap on the board and strut around like it's victorious."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
skeptic
post Nov 25 2010, 11:50 AM
Post #36


Autograph giver
*****

Group: Root Admin
Posts: 1,355
Joined: 23-November 09
Member No.: 8QUOTE (eretik @ Nov 25 2010, 01:32 PM) *
Are ske dreptate: nu mai scrieti pe forum ce-ati auzit, ci barfiti prin PM si messenger.

Nu am zis asta, cred ca e destul de clar ce am zis.


--------------------
"I want the truth!" "You can't handle the truth!"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
believer
post Nov 25 2010, 11:53 AM
Post #37


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 282
Joined: 18-January 10
From: Timișoara
Member No.: 19
Religia: irelevantQUOTE (peret @ Nov 24 2010, 01:46 PM) *
Celebru este si cazul presedintelui de conferinta Banat caruia la realegerea in functie i-sa pus la dispozitie un apartament in Arad achizitionat din banii bisericii la peste 60 mii de euro desi Macea (casa parinteasca) este la 30 km distanta adica o jumatate de ora de mers cu masina.Si are masina adica mijloc convenabil de deplasare.

Chestia asta a fost later edit și dacă aș fi văzut-o aș fi comentat-o atunci...
Eu știu că președintele s-a mutat în Arad când s-a mutat și conferința, deci nu la realegere... În al doilea rând, suma apartamentului este umflată... Să-mi dea mie peret diferența și îmi fac și eu jumătate de casă... Și ultima: eu cred că președintele ar sta la Macea cu dragă inimă, dacă ar putea... Și eu aș prefera liniștea de la sat față de hărmălaia civilizației.


--------------------
„Nu sunt de acord cu ceea ce spui, dar aș apăra până la moarte dreptul tău de a o spune”
Go to the top of the page
 
+Quote Post
eretik
post Nov 25 2010, 12:02 PM
Post #38


Rogue Squadron
*****

Group: Root Admin
Posts: 1,546
Joined: 23-November 09
Member No.: 1
Religia: Agnostic de Ziua a SapteaQUOTE (believer @ Nov 25 2010, 01:53 PM) *
Și ultima: eu cred că președintele ar sta la Macea cu dragă inimă, dacă ar putea... Și eu aș prefera liniștea de la sat față de hărmălaia civilizației.


Poate presedintele da, dar altii au avut si au mai aproape locuinta si degeaba.
Mie oricum mi-e totuna, ca trebuie sa stea cineva si in apartamentul pastoral.


--------------------
"...But you won't listen to reason. It's like playing Chess with a pigeon; no matter how good I am at chess, the pigeon is just going to knock over the pieces, crap on the board and strut around like it's victorious."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ianis
post Nov 25 2010, 12:03 PM
Post #39


Hacking Life
****

Group: Members
Posts: 782
Joined: 23-January 10
From: Into the Matrix
Member No.: 31
Religia: Emerging churchBeliever, ai ceva comision per postare? Sau doar indulgentele?


--------------------
I’m not afraid to die
I’m afraid to be alive without being aware of it
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bnc
post Nov 25 2010, 03:11 PM
Post #40


Veteran
*****

Group: Fondatori
Posts: 1,301
Joined: 29-December 09
Member No.: 14QUOTE (eretik @ Nov 25 2010, 10:23 AM) *
Bnc, cand va fi cineva curios despre altceva, cu siguranta va schimba subiectul si vom discuta si pe acea tema.


Mare dreptate ai. Si probabil tot atunci se va schimba ceva. In bine! Pana atunci ma voi complacea in aceasta prostitutie intelectuala. Sau poate nu!


--------------------
"Religia este o iluzie si îsi deriva puterea din faptul ca se potriveste cu dorintele noastre instinctuale."
Go to the top of the page
 
+Quote Post

12 Pages V  < 1 2 3 4 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 Lo-Fi Version Time is now: 22nd February 2018 - 02:57 PM
Web by The Spaghetti Monster :D