IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )


12 Pages V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
De ce nu mai suntem membri ai bisericii AZS?, Amintiri din comunismul religios...
Puncte fundamentale ale credintei advente
1. Dumnezeul cel viu şi adevărat, prima Persoană a Dumnezeirii, este Tatăl nostru ceresc. Prin Fiul Său, Isus Hristos, El a creat toate lucrurile.
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
2. Isus Hristos, a doua Persoană a Dumnezeirii, Fiul cel veşnic al lui Dumnezeu, este singurul Mântuitor din păcat. Mântuirea omului se realizează prin har, prin credinţa în El.
De acord [ 13 ] ** [56.52%]
Nu sunt de acord [ 2 ] ** [8.70%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
3. Duhul Sfânt, a treia Persoană a Dumnezeirii, este reprezentantul lui Hristos pe pământ, care-i conduce pe păcătoşi la mântuire şi la ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu.
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
4. Prin Isus Hristos, credincioşii primesc iertarea de păcatele mărturisite şi părăsite şi, în măsura în care le‑a stat în putere, pagubele au fost înlăturate.
De acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu sunt de acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 6 ] ** [26.09%]
5. Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu şi singura normă fundamentală, deplină şi suficientă, de credinţă şi practică.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
6. Toţi cei care intră în Împărăţia cerurilor trebuie să experimenteze convertirea sau naşterea din nou prin care omul primeşte o inimă nouă şi devine o creatură nouă. Astfel, indiferent de mediul social şi etnic, el devine membru al întregii familii din ceruri şi de pe pământ.
De acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu sunt de acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 6 ] ** [26.09%]
7. Hristos locuieşte în inima renăscută, înscriind în ea principiile Legii lui Dumnezeu, conducându‑l pe credincios să asculte cu bucurie de preceptele ei şi dându‑i putere de ascultare.
De acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu sunt de acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 7 ] ** [30.43%]
8. După înălţarea Sa, Hristos Şi‑a început lucrarea de Mare Preot în Locul sfânt din Sanctuarul ceresc, care este reprezentat prin sanctuarul pământesc din dispensaţiunea Vechiului Testament. Când Hristos a intrat în a doua fază a slujirii Lui, în Sfânta Sfintelor, a început judecata de cercetare, prefigurată de serviciul pământesc din Ziua ispăşirii. Această lucrare a judecăţii de cercetare din Sanctuarul ceresc a început în anul 1844, la încheierea celor 2300 de ani, şi se va încheia la sfârşitul timpului de probă.
De acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu sunt de acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
9. A Doua Venire a Domnului Hristos este nădejdea bisericii, punctul culminant al Evangheliei şi scopul planului de răscumpărare. Isus va reveni în mod literal, personal şi vizibil, împreună cu toţi sfinţii Săi îngeri. Multe semne ale timpului dau mărturie că venirea Lui este aproape. Împlinirea aproape completă a tuturor lanţurilor profetice indică faptul că El „este aproape, este chiar la uşi”.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
10. Morţii cei neprihăniţi vor fi înviaţi la cea de‑a Doua Venire a lui Hristos. Împreună cu cei drepţi aflaţi în viaţă, ei vor fi înălţaţi pentru a întâlni pe Domnul în văzduh şi vor merge cu El în ceruri, unde vor rămâne o mie de ani (mileniul).
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
11. Cei răi care vor fi în viaţă la a Doua Venire a lui Hristos vor fi nimiciţi de strălucirea venirii Sale. Aceştia, împreună cu morţii nelegiuiţi din toate veacurile, vor învia la a Doua Înviere, la încheierea celor o mie de ani.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
12. La sfârşitul celor o mie de ani vor avea loc următoarele evenimente: (a) Hristos şi cei neprihăniţi vor coborî din cer împreună cu Sfânta Cetate, Noul Ierusalim (Apoc. 21,2.10); (b) cei răi vor fi înviaţi pentru judecata finală (Apoc. 20,11.12); (c) cei răi vor primi plata finală a păcatului, atunci când va coborî foc de la Dumnezeu, din cer, şi‑i va mistui
De acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu sunt de acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
13. Pământul, curăţit prin foc şi reînnoit prin puterea lui Dumnezeu, va deveni căminul etern al celor răscumpăraţi.
De acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu sunt de acord [ 1 ] ** [4.35%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 15 ] ** [65.22%]
14. Ziua a şaptea din săptămână este semnul veşnic al puterii lui Hristos în calitate de Creator şi Răscumpărător şi este, deci, ziua Domnului, Sabatul creştin, constituind sigiliul viului Dumnezeu. El trebuie să fie respectat de vineri, de la apusul soarelui, până sâmbătă, la apusul soarelui.
De acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu sunt de acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 7 ] ** [30.43%]
15. Căsătoria este una dintre instituţiile date de Dumnezeu în grădina Edenului, înainte de intrarea păcatului în lume. Isus a onorat instituţia căsătoriei, susţinându‑i sfinţenia şi permanenţa. Noul Testament afirmă, în repetate rânduri, sfinţenia relaţiei de căsătorie şi arată că în ea se păşeşte printr‑un legământ pe viaţă de fidelitate şi de curăţie morală. Intimităţile sexuale dintre bărbat şi femeie, în afara căsătoriei sau între persoane de acelaşi sex, sunt contrare planului divin şi condamnate de Biblie ca fiind păcat. Urmaşii lui Hristos vor păstra, prin harul Său, curăţia morală în cadrul acestor principii biblice călăuzitoare privitoare la relaţiile sexuale. „Voinţa lui Dumnezeu este sfinţirea voastră; să vă feriţi de desfrânare.
De acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu sunt de acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 5 ] ** [21.74%]
16. Zecimea este sfântă, destinată Domnului, şi constituie modalitatea prin care Dumnezeu Îşi susţine lucrarea Sa. Darurile de bunăvoie fac şi ele parte din planul lui Dumnezeu pentru susţinerea lucrării Sale în toată lumea.
De acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu sunt de acord [ 15 ] ** [65.22%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 3 ] ** [13.04%]
17. Nemurirea vine numai prin Evanghelie şi va fi acordată ca dar din partea lui Dumnezeu la a Doua Venire a lui Isus.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
18. Starea omului în moarte este de inconştienţă. Toţi oamenii, buni sau răi, rămân în mormânt până la Înviere.
De acord [ 11 ] ** [47.83%]
Nu sunt de acord [ 2 ] ** [8.70%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
19. Creştinul este chemat la sfinţire. De aceea, viaţa lui trebuie să se caracterizeze printr‑o grijă deosebită în comportare, prin modestie şi simplitate în îmbrăcăminte.
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 4 ] ** [17.39%]
20. Creştinul trebuie să recunoască faptul că trupul lui este templul Duhului Sfânt. De aceea Îl va onora pe Dumnezeu, având grijă de trupul lui în mod inteligent, folosind în mod cumpătat ceea ce este bun şi evitând orice lucru dăunător, abţinându‑se de la orice aliment necurat, de la folosirea, producerea sau comercializarea de băuturi alcoolice, de la folosirea, producerea sau comercializarea tutunului, în oricare dintre formele lui, şi de la folosirea ilegală a narcoticelor sau a altor droguri, de la comercializarea lor.
De acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu sunt de acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 5 ] ** [21.74%]
21. Biserica nu trebuie să fie lipsită de niciun dar, iar prezenţa darului profetic este unul dintre semnele de identificare a bisericii rămăşiţei. Adventiştii de Ziua a Şaptea recunosc că acest dar s‑a manifestat în viaţa şi lucrarea pe care a desfăşurat-o Ellen G. White.
De acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu sunt de acord [ 16 ] ** [69.57%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 3 ] ** [13.04%]
22. Biblia învaţă despre necesitatea unei organizaţii bine definite a bisericii. Membrii acestei organizaţii au obligaţia sfântă să‑i fie supuşi, să o susţină cu credincioşie şi să contribuie la menţinerea ei. Ei sunt sfătuiţi să nu părăsească obiceiul de a se aduna laolaltă.
De acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu sunt de acord [ 16 ] ** [69.57%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 3 ] ** [13.04%]
23. Botezul prin scufundare simbolizează moartea, înmormântarea şi învierea lui Isus Hristos şi exprimă în mod deschis credinţa în harul Său mântuitor şi renunţarea la păcat şi la lume. El este recunoscut ca o condiţie de intrare în biserică.
De acord [ 14 ] ** [60.87%]
Nu sunt de acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 4 ] ** [17.39%]
24. Rânduiala Cinei Domnului comemorează moartea Mântuitorului, iar participarea membrilor la ea este esenţială pentru dezvoltare şi părtăşie creştină. Ea este precedată de rânduiala spălării picioarelor, ca pregătire pentru acest serviciu solemn.
De acord [ 11 ] ** [47.83%]
Nu sunt de acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 4 ] ** [17.39%]
25. În viaţa creştină, există o despărţire totală de practicile lumeşti, cum ar fi: jocul de cărţi, frecventarea teatrului, dansul etc., care tind să slăbească şi să distrugă viaţa spirituală.
De acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu sunt de acord [ 20 ] ** [86.96%]
26. Prin studiul Cuvântului, Dumnezeu ne vorbeşte, dându‑ne lumină şi putere, iar prin rugăciune, sufletul este unit cu Dumnezeu. Acestea sunt mijloacele rânduite de Cer pentru câştigarea biruinţei în lupta cu păcatul şi pentru dezvoltarea caracterului creştin.
De acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu sunt de acord [ 11 ] ** [47.83%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 7 ] ** [30.43%]
27. Fiecare membru al bisericii se află sub porunca sacră dată de Isus – să‑şi folosească talentele în lucrarea personală a câştigării de suflete, contribuind la răspândirea Evangheliei în toată lumea. Atunci când se va încheia această lucrare, Isus va reveni.
De acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu sunt de acord [ 13 ] ** [56.52%]
28. Potrivit modului Său nepărtinitor de a-i trata pe oameni, avertizându‑i cu privire la evenimentele viitoare, care le vor afecta în mod vital destinul, Dumnezeu a proclamat apropiata revenire a lui Isus Hristos. Această solie pregătitoare este simbolizată de întreita solie îngerească din Apocalipsa 14 şi îşi găseşte împlinirea în actuala mişcare premergă toare celei de a Doua Veniri. Aceasta a dat naştere rămăşiţei, sau Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, care păzeşte poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus
De acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu sunt de acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
Total Votes: 26
Guests cannot vote 
peret
post Nov 22 2010, 03:02 PM
Post #1


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 316
Joined: 12-June 10
From: Acolo unde e fruncea tarii.
Member No.: 121
Religia: liber cugetatorDe ce nu mai sant membru AZS? Raspunsul e foarte simplu.
Apartenenta la cultul acesta religios a devenit treptat treptat o povara pentru mine si sotia mea.O povara sufleteasca destul de inutila spun eu.Cand am realizat amandoi ca nu purtam jugul lui Hristos ci jugul bisericii si doar al ei ne-am cam gandit la eliberare.Astfel ca a venit o zi in care ne-am facut cererea de retragere din biserica si am parasit ,,taramul sfintilor,, in liniste si fara prea mare tam-tam.
De fapt linistea asta a fost atat de mare incat NIMENI si nu exagerez cand spun NIMENI nu a venit pe la noi vreodata sa ne viziteze sa ne intrebe de ce, cum sa intamplat asta,..etc.
Poate ca nu pare prea iesit din comun insa pentru doi tineri cu prieteni destui in biserica si destul de activi in activitatile ei (participanti activi la proiectele bisericii,cor,programe de sanatate..etc) a fost o chestie destul de surprinzatoare.Si stam la 8 minute de biserica din care am facut parte si care numara peste 250 membri.Haios nu?
Acum ca am facut aceasta mica introducere astept sa lasati parerile, opiniile,experientele voastre adventiste si motivele pentru care nu mai santeti membri AZS in momentul de fata.

This post has been edited by eretik: Nov 26 2010, 08:05 PM
Reason for edit: Corectare eroare de scriere a unui cuvant din titlu.


--------------------
Religia este cel mai bun instrument pentru subminarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi inducerea deviaţiilor psihice şi comportamentale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bnc
post Nov 22 2010, 03:27 PM
Post #2


Veteran
*****

Group: Fondatori
Posts: 1,301
Joined: 29-December 09
Member No.: 14QUOTE (peret @ Nov 22 2010, 05:02 PM) *
De ce nu mai sant membru AZS? Raspunsul e foarte simplu.
Apartenenta la cultul acesta religios a devenit treptat treptat o povara pentru mine si sotia mea.O povara sufleteasca destul de inutila spun eu.Cand am realizat amandoi ca nu purtam jugul lui Hristos ci jugul bisericii si doar al ei ne-am cam gandit la eliberare.Astfel ca a venit o zi in care ne-am facut cererea de retragere din biserica si am parasit ,,taramul sfintilor,, in liniste si fara prea mare tam-tam.


Si sa inteleg ca acuma beti de cadeti prin santuri, fumati de vi-ati gaurit plamanii, mancati porc de vi s-au infundat venele, munciti 7 zile din 7 de nu va mai vedeti de cearcane, furati, dati in cap, mintiti mai mult decat cat o faceati membri fiind, sunteti neseriosi, colegii se intreaba ce s-a intamplat cu voi ca din oameni respectabili ati devenit neoameni etc nu?


--------------------
"Religia este o iluzie si îsi deriva puterea din faptul ca se potriveste cu dorintele noastre instinctuale."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
peret
post Nov 22 2010, 03:52 PM
Post #3


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 316
Joined: 12-June 10
From: Acolo unde e fruncea tarii.
Member No.: 121
Religia: liber cugetatorQUOTE (bnc @ Nov 22 2010, 03:27 PM) *
Si sa inteleg ca acuma beti de cadeti prin santuri, fumati de vi-ati gaurit plamanii, mancati porc de vi s-au infundat venele, munciti 7 zile din 7 de nu va mai vedeti de cearcane, furati, dati in cap, mintiti mai mult decat cat o faceati membri fiind, sunteti neseriosi, colegii se intreaba ce s-a intamplat cu voi ca din oameni respectabili ati devenit neoameni etc nu?

Draga Bnc sper sa te opresti o clipa sa reflectezi asupra ghiveciului pe care te-ai pregatit sa mi-l arunci in fata din motive bineanteles numai de tine stiute smile.gif Amesteci chestii ce tin de sanatatea omului impreuna cu lucruri ce tin de moralitate si ajungi la concluzia ironica ca a fi neadventist este egal cu a fi simpla primata.Ha,ha,ha.Deci sa inteleg ca asa ai crezut tu ca vad eu jugul bisericii pe care eu l-am abandonat acum cativa ani.Abstinenta si juma de decalog lipit de frunte.
Genul asta de abordare probabil merge la pastori care au de a face cu fete usor intimidabile care se vor a fi impresionate.
Ce-ar fi sa lasam glumele deoparte si sa abordam problema la modul serios pentru ca nu am deschis aici sectiunea bancuri AZS.


--------------------
Religia este cel mai bun instrument pentru subminarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi inducerea deviaţiilor psihice şi comportamentale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
myosotis
post Nov 22 2010, 04:16 PM
Post #4


floarea cu colti
****

Group: Moderator
Posts: 997
Joined: 23-November 09
Member No.: 4
Religia: magenta@peret,

nu mai sunt adventista din multe motive. Pe masura ce trece timpul de la retragerea mea, ma felicit tot mai mult pentru decizia pe care am luat-o. In primul si in primul rand, am iesit din biserica pentru ca mi-am dat seama ca, daca Hristosul pe care pretind ca-L predica a murit pentru om, reprezentantii sai pe pamant nu-i calca deloc pe urme. Tu nu contezi decat daca vii regulat la biserica, dai zecime, te implici in cat mai multe programe, si nu iesi din tipare. Daca spui ce gandesti, esti nepocait. Daca gandesti altceva decat Manualul, esti eretic. Daca arati lipsa de consecventa, esti bagator de vina. Adventistul obisnuit nu seamana mai deloc cu Maestrul pe care spune ca-l serveste. Este indoctrinat pana la fanatism cu invataturi pe care nici nu le cunoaste bine, nici nu le intelege, dar nu le pune la indoiala. Se hraneste hipocaloric cu nota de sub intrebarea, dar ii priveste pe cei care au o parere documentata drept periculosi. In scurt timp, daca rasari dintre randuri altfel decat pentru a canta "slava partidului iubit", esti marginalizat.

Vicarii Domnului din organizatia bisericii sunt in majoritate oameni mediocri. Predicatorii de la amvoane au un nivel atat de redus de cultura incat nu pot tine treji nici pensionarii din sala. Nu ma pot supune conducerii unui om cu mintea inchisa, care stie ca daca vine de la centru, nu-i pacat. Si apoi, nu am pretentia ca toti slujitorii Domnului sa fie teologi, dar daca nu sunt preocupati sa isi cultive propria minte, nu prea stiu ce au de transmis. M-as fi multumit cu oameni ai Domnului care sa cunoasca empatia, dar n-am gasit decat oameni carora daca le iei regulile sunt complet dezorientati. Acesti oameni incurajeaza prin atitudinea lor gratuit intransigenta abuzul. Dar, politically correct, avem campanii anti-abuz.

Nu mai sunt adventista pentru ca biserica pe care am frecventat-o mi-a incurajat personalitatea dependenta de munca prin indemnuri repetate de genul "Pentru Domnul gata oricand". Am ajuns sa-mi neglijez profesia, prietenii, viata personala pentru biserica si activitatile ei. Am dezvoltat o boala reala, de care abia incep sa ma vindec. Sigur, terenul exista deja, dar mediul a fost cu totul nociv. Biserica nu este interesata de cresterea emotionala a membrilor ei, fara de care nici nu cred ca exista crestinism adevarat. Daca tu te maturizezi emotional, atunci ea isi pierde boldul pe care il are asupra ta. Am ales sanatatea si dezintoxicarea si nu pot spune ca regret. Cu riscul de a ma repeta, stau departe de biserica precum alcoolicul in recuperare sta departe de sticla.

Pot depune marturie pentru ceea ce spui tu. Chiar ii spuneam lui poli, dupa intalniri sporadice pe strada sau in alte locuri publice cu alti frati, ca este atat de ciudat faptul ca se gandesc de doua ori daca sa te salute. Parca ai fi periculos. Isi sfatuiesc copiii sa nu vorbeasca cu tine, ca poate le dai vreun virusake. Il intrebam atunci pe poli: "Astia sunt oamenii care fac programe d-alea lacrimogene cu 'Vino acas'"? La ce sa te intorci? Interesul real pentru semeni costa. Si putini sunt dispusi sa plateasca pretul.

@bnc,

i-am spus de curand unei colege din facultate ca m-am retras din biserica. Dupa socul initial - pentru ca stia ca 5 zile din 7 sunt eram biserica - mi-a zis: "Draga mea, acum pot sa-mi permit sa-ti spun ca la voi pe dinafara tare bine dau lucrurile, dar ajunge sa te apropii numai putin ca sa vezi ca nu prea e asa"... Am ramas foarte surprinsa cand m-a felicitat pentru decizia luata.

Biserica adventista este ca o familie disfunctionala care este guvernata de mentalitatea de clan. Cand privesti de la o distanta sigura, ti se pare ca este o mare familie fericita. Daca te uiti cu atentie, vezi ca toate intruziunile in viata personala, toata apropierea data de statutul de "frati si surori" nu fac decat sa strice. Apropierea este doar formala. In realitate, ascunde multa putreziciune.


--------------------
"Myosotis... is the most beautiful for being small and unpretending; even flowers must be modest." Henry David Thoreau
Go to the top of the page
 
+Quote Post
myosotis
post Nov 22 2010, 04:18 PM
Post #5


floarea cu colti
****

Group: Moderator
Posts: 997
Joined: 23-November 09
Member No.: 4
Religia: magenta@peret,

da-mi voie sa te asigur ca bnc nu facea baza de voi. El voia doar sa sublinieze ceva ce l-am auzit de multe ori spunand: nu mersul la biserica te face mai bun. Daca pleci din biserica, nu vei incepe in mod natural sa faci toate relele de la care te-ai abtinut. Gandul ca in biserica esti safe, iar afara esti in pericol este o gaselnita cu care se sperie copiii mici.


--------------------
"Myosotis... is the most beautiful for being small and unpretending; even flowers must be modest." Henry David Thoreau
Go to the top of the page
 
+Quote Post
peret
post Nov 22 2010, 04:24 PM
Post #6


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 316
Joined: 12-June 10
From: Acolo unde e fruncea tarii.
Member No.: 121
Religia: liber cugetatorAm parasit biserica Azs pentru ca ea a fost institutia care ma schimbat.Si nu in bine.
Se supune ca fiecare sistem isi reflecta calitatea prin imaginea celor ce fac parte din el.Ei bine pe mine sistemul adventist prin membrii sai m-a invatat cum sa devin arogant,ironic si sa privesc mereu lumea de sus.Ba chiar mai mult decat atat, prin invataturile ei si propaganda religioasa ajunsesem chiar sa judec si sa cataloghez oamenii.Atat pe cei din afara sistemului cat si pe cei din interior.Si cine sant eu sa-i judec pe altii?
Biserica adventista ma invatat sa ma sperii.Si am invatat si cum sa-i sperii pe altii.Si am speriat atat de bine incat unii au devenit membrii ei din cauza asta.Slava Domnului ca au parasit ,,cetatea,, cam in acelasi timp in care am facut-o si eu pentru ca altfel asi fi avut azi mustrari de constinta.
Si mai sant destule de spus, dar prefer sa o fac treptat.Sa nu se inece unii pe aici.Glumesc smile.gif


--------------------
Religia este cel mai bun instrument pentru subminarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi inducerea deviaţiilor psihice şi comportamentale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
study_nature
post Nov 22 2010, 04:47 PM
Post #7


Veteran
*****

Group: Moderator
Posts: 1,467
Joined: 22-January 10
From: Bucuresti, Ro
Member No.: 23
Religia: agnosticDesi mai sunt trecut in registre, cu inima si cu mintea am parasit de mult BAZS pentru ca isi permite sa puna ideologia mai presus de oameni si de ratiune. Un exemplu recent este acest articol din ST. Sunt putine ocaziile in care Biblia mi se pare mai hidoasa si mai odioasa ca atunci cand este folosita in moduri precum acesta:

QUOTE
Văd o notă comună în cele trei morți. Biblia spune că „oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla." (Luca 21:26). În glorie, în lumina reflectoarelor (Briban), în aplauzele publicului (Păunescu), în siguranța armelor și a influenței (Mararu), nimeni nu crede că de mâine totul poate fi altfel.

Moartea este plata păcatului, iar păcatul este ratarea țintei - sunt definiții biblice. Atâta timp cât vom nega această realitate, cât vom căuta repere în afara Celui care a spus că este Calea, Adevărul și Viața, vom sfârși dezorientați, fără sens.

Ca Păstor al oilor, Iisus Christos a spus clar - într-un text de nota 10 - „Eu am venit ca oile să aibă viața, și să o aibă din belșug" (Ioan 10:10). Urmărind moartea lui Briban, Păunescu și Mararu îmi dau seama că în România se moare, deocamdată, fără Speranță. Și poate singura dorință de viață e frica de moarte. S-a confirmat și azi, când a ieșit din spital învățătoarea Cristiana Anghel. Cea care nu a murit în timpul celor 70 de zile grevă a foamei își încetase protestul în ziua de 1 noiembrie. De ce? „Dacă mai stăteam o săptămână în grevă, muream."


PS: Peret, sarcasmul lui bnc era cu siguranta indreptat impotriva celor pe care si tu esti suparat.


--------------------
"Fix reason firmly in her seat, and call to her tribunal every fact, every opinion. Question with boldness even the existence of a God; because, if there be one, he must more approve of the homage of reason, than that of blindfolded fear."

-- Thomas Jefferson, letter to his nephew Peter Carr, from Paris, August 10, 1787; Merrill D. Peterson, ed., Thomas Jefferson: Writings, New York: Library of America, 1994, pp. 900-906.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
peret
post Nov 22 2010, 04:50 PM
Post #8


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 316
Joined: 12-June 10
From: Acolo unde e fruncea tarii.
Member No.: 121
Religia: liber cugetatorQUOTE (myosotis @ Nov 22 2010, 05:16 PM) *
@peret,
Tu nu contezi decat daca vii regulat la biserica, dai zecime, te implici in cat mai multe programe, si nu iesi din tipare. Daca spui ce gandesti, esti nepocait. Daca gandesti altceva decat Manualul, esti eretic. Daca arati lipsa de consecventa, esti bagator de vina. Adventistul obisnuit nu seamana mai deloc cu Maestrul pe care spune ca-l serveste. Este indoctrinat pana la fanatism cu invataturi pe care nici nu le cunoaste bine, nici nu le intelege, dar nu le pune la indoiala. Se hraneste hipocaloric cu nota de sub intrebarea, dar ii priveste pe cei care au o parere documentata drept periculosi. Nu in scurt timp, daca rasari dintre randuri altfel decat pentru a canta "slava partidului iubit", esti marginalizat.

Ai dreptate.Biserica adventista nu iti permite sa gandesti.Iti permite doar sa asimilezi ceea ce gandesc altii din cadrul acestei institutii pentru tine.Si daca nu accepti situatia mai devreme sau mai tarziu, fie vei pleca de buna voie, fie vei fi silit de imprejurari sa o faci.
Un exemplu elocvent este cel cu scoala de sabat.Acolo e mai rau decat situatia de la ferma cu vacile in rol principal (tu le dai,ele mananca).Si ca sa continui cu metafora, nu prea ai voie sa le spui ca Dumnezeu a lasat ca vacile sa manance singure iarba si nu porumbul preparat de ei.
Si se mai mira unii de ce adventistii si chiar crestinii in general galopeaza spre o forma destul de apropiata de regresul mintal.
Ferice de cei cu mintea deschisa,capabili sa gandeasca si sa hotarasca singuri in dreptul lor.
QUOTE (study_nature @ Nov 22 2010, 05:47 PM) *
PS: Peret, sarcasmul lui bnc era cu siguranta indreptat impotriva celor pe care si tu esti suparat.
Bnc este prietenul meu.El pierde daca crede altceva smile.gif


--------------------
Religia este cel mai bun instrument pentru subminarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi inducerea deviaţiilor psihice şi comportamentale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jemiol
post Nov 22 2010, 05:46 PM
Post #9


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 205
Joined: 21-February 10
Member No.: 53
Religia: CrestinSunt de acord cu voi si nu cred ca in alta biserica ar fi altfel. Sistemului nu-i place sa fie schimbat si considera traditia identitatea sa. Fiind in afara ei, ca insemnare in registru, nu te face nici mai bun si nici mai rau. Programele sociale ale bisericii sunt multe si ne putem implica in ele fara sa mai privim fetele slute, la fel cum putem foarte bine sa influentam mediul in care traim si fara a reprezenta o biserica. Acum nu stiu care este tare in credinta si care este slab: cel care pleaca ori cel care ramane smile.gif

In ceea ce priveste actiunea "cautatul oii pierdute" am trait si eu acelasi lucru. Poate ca pentru mine a fost un caz special, parasind si localitatea unde se afla biserica a carui membru eram.
Am putea spune ca nicio biserica nu te lasa sa gandesti de capul tau si nu in mod special cea adventista. Ghinion, noroc - faptul ca am avut legaturi cu ea, numai Dumnezeu stie... Eu unul consider ca am fost norocos chiar daca a venit momentul in care mi-au calcat grumazul cu cizma nepasarii si a autosuficientei.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bnc
post Nov 22 2010, 08:24 PM
Post #10


Veteran
*****

Group: Fondatori
Posts: 1,301
Joined: 29-December 09
Member No.: 14Peret
Fii serios. Evident ca ma refeream ironic la o mentalitate din sanul bisericii care spune ca oamenii care o parasesc sa indeparteaza de la lumina, sunt cuprinsi de patimi si obiceiuri rele, sunt dezlipiti de adevar de lumina, traiesc in intunerec. Asteptam de la tine sa-mi confirmi ca nu e asa. Din nefericire nu mi-ai confirmat asta.


--------------------
"Religia este o iluzie si îsi deriva puterea din faptul ca se potriveste cu dorintele noastre instinctuale."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
peret
post Nov 23 2010, 08:01 AM
Post #11


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 316
Joined: 12-June 10
From: Acolo unde e fruncea tarii.
Member No.: 121
Religia: liber cugetatorQUOTE (bnc @ Nov 22 2010, 08:24 PM) *
Peret
Fii serios. Evident ca ma refeream ironic la o mentalitate din sanul bisericii care spune ca oamenii care o parasesc sa indeparteaza de la lumina, sunt cuprinsi de patimi si obiceiuri rele, sunt dezlipiti de adevar de lumina, traiesc in intunerec. Asteptam de la tine sa-mi confirmi ca nu e asa. Din nefericire nu mi-ai confirmat asta.

Din fericire ma bucur ca nu ti-am confirmat nimic.Nu am deschis topicul asta ca sa ma ocup de confirmari in dreptul unora sau a altora.Eu mi-am prezentat punctul de vedere vizavi de experienta adventista, altii au facut la fel si cam atat.
Concluziile le trageti voi singuri.Daca ele nu implinesc asteptarile voastre...asta este.Noi sa fim fericiti ca restul nu conteaza smile.gif


--------------------
Religia este cel mai bun instrument pentru subminarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi inducerea deviaţiilor psihice şi comportamentale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bnc
post Nov 23 2010, 03:42 PM
Post #12


Veteran
*****

Group: Fondatori
Posts: 1,301
Joined: 29-December 09
Member No.: 14Nici eu nu mai sunt adventist. Consider experienta mea religioasa una buna dar tranzitorie. Cred ca este o secventa care pentru o buna parte dintre semenii mei este absolut obligatorie pentru altii doar optionala iar pentru foarte putini o simpla faza a dezvoltarii intelectuale.
Nu m-am simtit victimizat niciodata de particularitatile iesirii mele. Am simtit doar amaraciunea subiectivismului si incorectitudinii sistemului. In rest ma bucur ca iesirea mea a fost una cat mai tacuta (de fapt a fost singura mea doleanta la inmanarea scrisorii de retragere). Nu am asteptat niciun fel de compasiune (era si culmea). Pe de alta parte simt compasiune pentru multi prieteni de-ai mei care se lupta cu aceste probleme existentiale.
Nu am niciun fel de resentiment pentru biserica din care am facut parte dar am o oarecare "sensibilitate" (a se citi iritare) pentru fenomenul mistic in general. Sper in dezvoltarea intelectuala a societatii si in abordarea unor modele de gandire rationale pe masura ce arhitectura cerebrala a indivizilor o va permite.
Privesc in urma la viata mea religioasa cu aceeasi ochi cu care privesc la copilarie. Fiecare are partile ei frumoase si mai putin frumoase dar cel mai important lucru comun este lipsa unui discernamant de clasa superioara si a unor informatii pertinente.


--------------------
"Religia este o iluzie si îsi deriva puterea din faptul ca se potriveste cu dorintele noastre instinctuale."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
myosotis
post Nov 23 2010, 04:19 PM
Post #13


floarea cu colti
****

Group: Moderator
Posts: 997
Joined: 23-November 09
Member No.: 4
Religia: magentaQUOTE (bnc @ Nov 22 2010, 09:24 PM) *
Peret
Fii serios. Evident ca ma refeream ironic la o mentalitate din sanul bisericii care spune ca oamenii care o parasesc sa indeparteaza de la lumina, sunt cuprinsi de patimi si obiceiuri rele, sunt dezlipiti de adevar de lumina, traiesc in intunerec. Asteptam de la tine sa-mi confirmi ca nu e asa. Din nefericire nu mi-ai confirmat asta.


@bnc,

cred ca nu sunt singura care apreciaza sinceritatea de pe topicul asta. Eu am ramas placut surprinsa de sinceritatea lui peret, a lui study, cat si a ta, din ultima postare. E nevoie de cineva care sa te cunoasca - iar peret nu prea a interactionat pe-aici cu tine, si probabil nici in viata reala - si, prin urmare, nu si-a dat seama de sarcasmul din prima ta postare de pe acest topic. Necunoscandu-te, nu si-a dat seama ce vrei sa spui in prima intrebare. Ceea ce scrii insa in citatul de mai sus poate trece drept o afirmatie jignitoare.

Referitor la ultima ta postare, imi place mult comparatia cu copilaria. Nu m-am gandit la asta, deoarece inca vad perioada din biserica drept o perioada nefericita din viata mea din atat de multe puncte de vedere. Probabil mai am nevoie de putin timp sa ajung la intelepciunea celor pe care le spui, pentru ca stiu ca asa e drept, ca faza aceasta de religiozitate a fost parte din devenirea mea, dar inca e prea mare incarcatura emotionala sa pot privi inapoi doar cu melancolie si detasare.


--------------------
"Myosotis... is the most beautiful for being small and unpretending; even flowers must be modest." Henry David Thoreau
Go to the top of the page
 
+Quote Post
skeptic
post Nov 23 2010, 09:11 PM
Post #14


Autograph giver
*****

Group: Root Admin
Posts: 1,355
Joined: 23-November 09
Member No.: 8QUOTE (study_nature @ Nov 22 2010, 06:47 PM) *
Desi mai sunt trecut in registre, cu inima si cu mintea am parasit de mult BAZS pentru ca isi permite sa puna ideologia mai presus de oameni si de ratiune. Un exemplu recent este acest articol din ST. Sunt putine ocaziile in care Biblia mi se pare mai hidoasa si mai odioasa ca atunci cand este folosita in moduri precum acesta:A mai fost un deces mai ceva ca-n filme foarte recent. Cum de a scapat neanalizat? Era mai cu folos.


--------------------
"I want the truth!" "You can't handle the truth!"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
myosotis
post Nov 23 2010, 10:14 PM
Post #15


floarea cu colti
****

Group: Moderator
Posts: 997
Joined: 23-November 09
Member No.: 4
Religia: magentaCine, cine? Madalina Manole?

Sau alde sora de la Constanta, pe care fratele a "decedat-o" pentru ca sa nu-l faca de ras la biserica? Auzi, lume, divort! Ce le mai trece prin cap si la femeile astea care nu l-au citit pe Pavel...


--------------------
"Myosotis... is the most beautiful for being small and unpretending; even flowers must be modest." Henry David Thoreau
Go to the top of the page
 
+Quote Post
peret
post Nov 24 2010, 07:24 AM
Post #16


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 316
Joined: 12-June 10
From: Acolo unde e fruncea tarii.
Member No.: 121
Religia: liber cugetatorQUOTE (myosotis @ Nov 23 2010, 11:14 PM) *
Cine, cine? Madalina Manole?

Sau alde sora de la Constanta, pe care fratele a "decedat-o" pentru ca sa nu-l faca de ras la biserica? Auzi, lume, divort! Ce le mai trece prin cap si la femeile astea care nu l-au citit pe Pavel...

Este foarte usor sa judeci lumea si sa faci din cineva trecut in nefiinta un exemplu negativ, chiar daca poate ca nu ai interactionat niciodata cu respectivul/respectiva cat timp traia si fara sa cunosti ce fel de persoana era.Mie unul mi-ar fi frica fata de Dumnezeu (si fata de bunul simt) sa fac asa ceva.Trebuie sa ai o doza exagerata de cinism sa o iei pe o asemenea cale doar din dorinta de promova sistemul in care crezi.Un sistem care ajunge de-a dreptul HIDOS din cauza ca incurajeaza asemenea practici.
Ce se intampla insa in ograda adventista este material mereu analizat cu grija,cenzurat si chiar prelucrat pentru ca informatiile sa fie mereu pozitive chiar daca acest lucru poate insemna denaturarea adevarului.
Un exemplu in acest sens va pot oferi din conferinta Banat.
Sa vorbim de pastori care stau in locuinte puse de biserica la dispozitie pentru ca au apartamentul proprietate personala in chirie, sau de pastori care isi ridica vile si au afaceri infloritoare in timp ce stau in locuinte puse la dispozitie de biserica in care bineanteles locuiesc pe cheltuiala enoriasilor.Traiasca zecimea si naivii care cauta sa isi cumpere mantuirea sustinand bunastarea financiara a altora.
Traiasca sistemul adventist nu?


--------------------
Religia este cel mai bun instrument pentru subminarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi inducerea deviaţiilor psihice şi comportamentale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
skeptic
post Nov 24 2010, 10:43 AM
Post #17


Autograph giver
*****

Group: Root Admin
Posts: 1,355
Joined: 23-November 09
Member No.: 8Myo:
da, la Constanta ma refeream.

Peret:
daca e sa discutam la general, da, e de compatimit si aparat persoana care tace si rabda, in timp ce celalalt isi poarta cu mandrie masca (de fapt amandoi au masca). In cazul particular de care vorbesti, din cate cunosc eu, femeia respectiva e o mincinoasa abila. Si am mai putea adauga si altele.


--------------------
"I want the truth!" "You can't handle the truth!"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
peret
post Nov 24 2010, 11:46 AM
Post #18


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 316
Joined: 12-June 10
From: Acolo unde e fruncea tarii.
Member No.: 121
Religia: liber cugetatorQUOTE (skeptic @ Nov 24 2010, 11:43 AM) *
Myo:
da, la Constanta ma refeream.

Peret:
daca e sa discutam la general, da, e de compatimit si aparat persoana care tace si rabda, in timp ce celalalt isi poarta cu mandrie masca (de fapt amandoi au masca). In cazul particular de care vorbesti, din cate cunosc eu, femeia respectiva e o mincinoasa abila. Si am mai putea adauga si altele.


Hai sa vorbim putin despre afacerile imobiliare ale sistemului adventist dar si despre cele ale pastorilor adventisti (ca doar e pe aceeasi lungime de unda nu?).
O cunostinta a avut ocazia sa lucreze la vila unui pastor.Vila pe care am vizitat-o si eu inainte de finalizare.Ulterior am aflat ca ea a fost vanduta pentru ca era de fapt o afacere imobiliara.Nu am auzit niciodata in biserica o predica cu tema pastorii si afacerile lor.Actualmente am auzit ca respectivul face pe pastorul prin zona Aradului intr-o biserica destul de renumita.
Ce sa mai spun de fostul pastor al bisericii din care am facut si eu parte.Statea in locuinta bisericii (ca doar e gratis si cheltuielile le platesc enoriasii nu?) in timp ce el si cu nevasta-sa aveau un apartament proprietate personala dat in chirie.
Si aici exemplele sant destul de multe..Si nu vorbim de locuinte modeste ci de confort 1 cu 3 camere si asa mai departe.
Celebru este si cazul presedintelui de conferinta Banat caruia la realegerea in functie i-sa pus la dispozitie un apartament in Arad achizitionat din banii bisericii la peste 60 mii de euro desi Macea (casa parinteasca) este la 30 km distanta adica o jumatate de ora de mers cu masina.Si are masina adica mijloc convenabil de deplasare.
Sa mai ascultam predicile lor legate de sfarsitul lumii si traiul dus in cumpatare si modestie pentru pregatirea catre raiul adventist?Ei vin cu predicile, membrii sar cu banii nu?


--------------------
Religia este cel mai bun instrument pentru subminarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi inducerea deviaţiilor psihice şi comportamentale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
believer
post Nov 24 2010, 01:07 PM
Post #19


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 282
Joined: 18-January 10
From: Timișoara
Member No.: 19
Religia: irelevantDomnule Peret, părerea mea e că dacă ai fi onest, ți-ai da frumușel numele aici ca să știm că ești responsabil. Iar dacă asta s-ar întâmpla și eu aș fi unul din pastorii incriminați, aș câștiga niște bani frumoși de pe urma gurii tale. Atât cât să te lecuiesc de păcatul bârfei!
Am auzit și eu despre drama familiei respective, dar nu în felul în care povestești dumneata. Normal e ca înainte să vorbești de rău pe cineva să asculți și opinia lui.
Cât despre pastorul cu „afacerea imobiliară” nu văd unde e problema... Cel cu chiria, nu știu cine e... Cât despre președinte, eu știu că stă într-un apartament al conferinței... Vrei să zici că biserica i-a dat bani să-și cumpere pe numele lui apartament? Wau, vorba ta, și eu vreau să fiu președinte...
Aștept alte detalii însoțite de datele tale de identificare (sau de hint-uri)... Sau niște scuze!


--------------------
„Nu sunt de acord cu ceea ce spui, dar aș apăra până la moarte dreptul tău de a o spune”
Go to the top of the page
 
+Quote Post
peret
post Nov 24 2010, 01:16 PM
Post #20


Membru avansat
***

Group: Members
Posts: 316
Joined: 12-June 10
From: Acolo unde e fruncea tarii.
Member No.: 121
Religia: liber cugetatorQUOTE (believer @ Nov 24 2010, 02:07 PM) *
Domnule Peret, părerea mea e că dacă ai fi onest, ți-ai da frumușel numele aici ca să știm că ești responsabil. Iar dacă asta s-ar întâmpla și eu aș fi unul din pastorii incriminați, aș câștiga niște bani frumoși de pe urma gurii tale. Atât cât să te lecuiesc de păcatul bârfei!
Am auzit și eu despre drama familiei respective, dar nu în felul în care povestești dumneata. Normal e ca înainte să vorbești de rău pe cineva să asculți și opinia lui.
Cât despre pastorul cu „afacerea imobiliară” nu văd unde e problema... Cel cu chiria, nu știu cine e... Cât despre președinte, eu știu că stă într-un apartament al conferinței... Vrei să zici că biserica i-a dat bani să-și cumpere pe numele lui apartament? Wau, vorba ta, și eu vreau să fiu președinte...
Aștept alte detalii însoțite de datele tale de identificare (sau de hint-uri)... Sau niște scuze!

M-am interesat mai bine pentru a vedea cum sta treaba legat de apartamentul achizitionat pentru presedintele conferintei.Ai dreptate si vin cu scuzele de rigoare pentru ca am fost informat gresit.Biserica a cumparat apartamentul si la pus la dispozitia sa...insa, si e un mare INSA..Daca e normal sa dai o asemenea suma pentru achizitionarea unui apartament pentru ca un pastor sa aibe tot confortul necesar la sederea sa in localitatea respectiva in conditiile in care iei banii tot de la oamenii din biserici dupa ce bagi frica in ei cu pierderea mantuirii si tot tacamul va las pe voi sa spuneti cat e de ok.


--------------------
Religia este cel mai bun instrument pentru subminarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi inducerea deviaţiilor psihice şi comportamentale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

12 Pages V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 Lo-Fi Version Time is now: 22nd February 2018 - 08:54 PM
Web by The Spaghetti Monster :D