IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )


12 Pages V  « < 10 11 12  
Reply to this topicStart new topic
De ce nu mai suntem membri ai bisericii AZS?, Amintiri din comunismul religios...
Puncte fundamentale ale credintei advente
1. Dumnezeul cel viu şi adevărat, prima Persoană a Dumnezeirii, este Tatăl nostru ceresc. Prin Fiul Său, Isus Hristos, El a creat toate lucrurile.
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
2. Isus Hristos, a doua Persoană a Dumnezeirii, Fiul cel veşnic al lui Dumnezeu, este singurul Mântuitor din păcat. Mântuirea omului se realizează prin har, prin credinţa în El.
De acord [ 13 ] ** [56.52%]
Nu sunt de acord [ 2 ] ** [8.70%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
3. Duhul Sfânt, a treia Persoană a Dumnezeirii, este reprezentantul lui Hristos pe pământ, care-i conduce pe păcătoşi la mântuire şi la ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu.
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
4. Prin Isus Hristos, credincioşii primesc iertarea de păcatele mărturisite şi părăsite şi, în măsura în care le‑a stat în putere, pagubele au fost înlăturate.
De acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu sunt de acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 6 ] ** [26.09%]
5. Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu şi singura normă fundamentală, deplină şi suficientă, de credinţă şi practică.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
6. Toţi cei care intră în Împărăţia cerurilor trebuie să experimenteze convertirea sau naşterea din nou prin care omul primeşte o inimă nouă şi devine o creatură nouă. Astfel, indiferent de mediul social şi etnic, el devine membru al întregii familii din ceruri şi de pe pământ.
De acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu sunt de acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 6 ] ** [26.09%]
7. Hristos locuieşte în inima renăscută, înscriind în ea principiile Legii lui Dumnezeu, conducându‑l pe credincios să asculte cu bucurie de preceptele ei şi dându‑i putere de ascultare.
De acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu sunt de acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 7 ] ** [30.43%]
8. După înălţarea Sa, Hristos Şi‑a început lucrarea de Mare Preot în Locul sfânt din Sanctuarul ceresc, care este reprezentat prin sanctuarul pământesc din dispensaţiunea Vechiului Testament. Când Hristos a intrat în a doua fază a slujirii Lui, în Sfânta Sfintelor, a început judecata de cercetare, prefigurată de serviciul pământesc din Ziua ispăşirii. Această lucrare a judecăţii de cercetare din Sanctuarul ceresc a început în anul 1844, la încheierea celor 2300 de ani, şi se va încheia la sfârşitul timpului de probă.
De acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu sunt de acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
9. A Doua Venire a Domnului Hristos este nădejdea bisericii, punctul culminant al Evangheliei şi scopul planului de răscumpărare. Isus va reveni în mod literal, personal şi vizibil, împreună cu toţi sfinţii Săi îngeri. Multe semne ale timpului dau mărturie că venirea Lui este aproape. Împlinirea aproape completă a tuturor lanţurilor profetice indică faptul că El „este aproape, este chiar la uşi”.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
10. Morţii cei neprihăniţi vor fi înviaţi la cea de‑a Doua Venire a lui Hristos. Împreună cu cei drepţi aflaţi în viaţă, ei vor fi înălţaţi pentru a întâlni pe Domnul în văzduh şi vor merge cu El în ceruri, unde vor rămâne o mie de ani (mileniul).
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
11. Cei răi care vor fi în viaţă la a Doua Venire a lui Hristos vor fi nimiciţi de strălucirea venirii Sale. Aceştia, împreună cu morţii nelegiuiţi din toate veacurile, vor învia la a Doua Înviere, la încheierea celor o mie de ani.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
12. La sfârşitul celor o mie de ani vor avea loc următoarele evenimente: (a) Hristos şi cei neprihăniţi vor coborî din cer împreună cu Sfânta Cetate, Noul Ierusalim (Apoc. 21,2.10); (b) cei răi vor fi înviaţi pentru judecata finală (Apoc. 20,11.12); (c) cei răi vor primi plata finală a păcatului, atunci când va coborî foc de la Dumnezeu, din cer, şi‑i va mistui
De acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu sunt de acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
13. Pământul, curăţit prin foc şi reînnoit prin puterea lui Dumnezeu, va deveni căminul etern al celor răscumpăraţi.
De acord [ 7 ] ** [30.43%]
Nu sunt de acord [ 1 ] ** [4.35%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 15 ] ** [65.22%]
14. Ziua a şaptea din săptămână este semnul veşnic al puterii lui Hristos în calitate de Creator şi Răscumpărător şi este, deci, ziua Domnului, Sabatul creştin, constituind sigiliul viului Dumnezeu. El trebuie să fie respectat de vineri, de la apusul soarelui, până sâmbătă, la apusul soarelui.
De acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu sunt de acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 7 ] ** [30.43%]
15. Căsătoria este una dintre instituţiile date de Dumnezeu în grădina Edenului, înainte de intrarea păcatului în lume. Isus a onorat instituţia căsătoriei, susţinându‑i sfinţenia şi permanenţa. Noul Testament afirmă, în repetate rânduri, sfinţenia relaţiei de căsătorie şi arată că în ea se păşeşte printr‑un legământ pe viaţă de fidelitate şi de curăţie morală. Intimităţile sexuale dintre bărbat şi femeie, în afara căsătoriei sau între persoane de acelaşi sex, sunt contrare planului divin şi condamnate de Biblie ca fiind păcat. Urmaşii lui Hristos vor păstra, prin harul Său, curăţia morală în cadrul acestor principii biblice călăuzitoare privitoare la relaţiile sexuale. „Voinţa lui Dumnezeu este sfinţirea voastră; să vă feriţi de desfrânare.
De acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu sunt de acord [ 6 ] ** [26.09%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 5 ] ** [21.74%]
16. Zecimea este sfântă, destinată Domnului, şi constituie modalitatea prin care Dumnezeu Îşi susţine lucrarea Sa. Darurile de bunăvoie fac şi ele parte din planul lui Dumnezeu pentru susţinerea lucrării Sale în toată lumea.
De acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu sunt de acord [ 15 ] ** [65.22%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 3 ] ** [13.04%]
17. Nemurirea vine numai prin Evanghelie şi va fi acordată ca dar din partea lui Dumnezeu la a Doua Venire a lui Isus.
De acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu sunt de acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 11 ] ** [47.83%]
18. Starea omului în moarte este de inconştienţă. Toţi oamenii, buni sau răi, rămân în mormânt până la Înviere.
De acord [ 11 ] ** [47.83%]
Nu sunt de acord [ 2 ] ** [8.70%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 10 ] ** [43.48%]
19. Creştinul este chemat la sfinţire. De aceea, viaţa lui trebuie să se caracterizeze printr‑o grijă deosebită în comportare, prin modestie şi simplitate în îmbrăcăminte.
De acord [ 9 ] ** [39.13%]
Nu sunt de acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 4 ] ** [17.39%]
20. Creştinul trebuie să recunoască faptul că trupul lui este templul Duhului Sfânt. De aceea Îl va onora pe Dumnezeu, având grijă de trupul lui în mod inteligent, folosind în mod cumpătat ceea ce este bun şi evitând orice lucru dăunător, abţinându‑se de la orice aliment necurat, de la folosirea, producerea sau comercializarea de băuturi alcoolice, de la folosirea, producerea sau comercializarea tutunului, în oricare dintre formele lui, şi de la folosirea ilegală a narcoticelor sau a altor droguri, de la comercializarea lor.
De acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu sunt de acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 5 ] ** [21.74%]
21. Biserica nu trebuie să fie lipsită de niciun dar, iar prezenţa darului profetic este unul dintre semnele de identificare a bisericii rămăşiţei. Adventiştii de Ziua a Şaptea recunosc că acest dar s‑a manifestat în viaţa şi lucrarea pe care a desfăşurat-o Ellen G. White.
De acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu sunt de acord [ 16 ] ** [69.57%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 3 ] ** [13.04%]
22. Biblia învaţă despre necesitatea unei organizaţii bine definite a bisericii. Membrii acestei organizaţii au obligaţia sfântă să‑i fie supuşi, să o susţină cu credincioşie şi să contribuie la menţinerea ei. Ei sunt sfătuiţi să nu părăsească obiceiul de a se aduna laolaltă.
De acord [ 4 ] ** [17.39%]
Nu sunt de acord [ 16 ] ** [69.57%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 3 ] ** [13.04%]
23. Botezul prin scufundare simbolizează moartea, înmormântarea şi învierea lui Isus Hristos şi exprimă în mod deschis credinţa în harul Său mântuitor şi renunţarea la păcat şi la lume. El este recunoscut ca o condiţie de intrare în biserică.
De acord [ 14 ] ** [60.87%]
Nu sunt de acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 4 ] ** [17.39%]
24. Rânduiala Cinei Domnului comemorează moartea Mântuitorului, iar participarea membrilor la ea este esenţială pentru dezvoltare şi părtăşie creştină. Ea este precedată de rânduiala spălării picioarelor, ca pregătire pentru acest serviciu solemn.
De acord [ 11 ] ** [47.83%]
Nu sunt de acord [ 8 ] ** [34.78%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 4 ] ** [17.39%]
25. În viaţa creştină, există o despărţire totală de practicile lumeşti, cum ar fi: jocul de cărţi, frecventarea teatrului, dansul etc., care tind să slăbească şi să distrugă viaţa spirituală.
De acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu sunt de acord [ 20 ] ** [86.96%]
26. Prin studiul Cuvântului, Dumnezeu ne vorbeşte, dându‑ne lumină şi putere, iar prin rugăciune, sufletul este unit cu Dumnezeu. Acestea sunt mijloacele rânduite de Cer pentru câştigarea biruinţei în lupta cu păcatul şi pentru dezvoltarea caracterului creştin.
De acord [ 5 ] ** [21.74%]
Nu sunt de acord [ 11 ] ** [47.83%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 7 ] ** [30.43%]
27. Fiecare membru al bisericii se află sub porunca sacră dată de Isus – să‑şi folosească talentele în lucrarea personală a câştigării de suflete, contribuind la răspândirea Evangheliei în toată lumea. Atunci când se va încheia această lucrare, Isus va reveni.
De acord [ 10 ] ** [43.48%]
Nu sunt de acord [ 13 ] ** [56.52%]
28. Potrivit modului Său nepărtinitor de a-i trata pe oameni, avertizându‑i cu privire la evenimentele viitoare, care le vor afecta în mod vital destinul, Dumnezeu a proclamat apropiata revenire a lui Isus Hristos. Această solie pregătitoare este simbolizată de întreita solie îngerească din Apocalipsa 14 şi îşi găseşte împlinirea în actuala mişcare premergă toare celei de a Doua Veniri. Aceasta a dat naştere rămăşiţei, sau Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, care păzeşte poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus
De acord [ 3 ] ** [13.04%]
Nu sunt de acord [ 12 ] ** [52.17%]
Nu avem de unde sa stim sigur [ 8 ] ** [34.78%]
Total Votes: 26
Guests cannot vote 
123
post Jul 26 2013, 07:15 PM
Post #221


Reptilian Antrenor de semizei
***

Group: Members
Posts: 379
Joined: 13-February 11
Member No.: 1,197
Religia: azsQUOTE (x0585 @ Jul 25 2013, 10:11 PM) *
Discutia poate continua la nesfarsit: ca esti (sau nu) trecut in registru, ca frecventezi (sau nu) o biserica, asta inseamna (sau nu) ca te ti / te lasi de biserica. Insa nici eu nu cred ca poti fi si / si . Oricat de mult ai incerca sa gasesti calea de mijloc, nu prea exista.

In romania practic nu exista adventism practic, de fapt niciunde nu am vazut adventism practic, nu vreau sa zic legalist neaparat, doar ca nu exista puritatea, curatia si sfintenia aia care si-o doreste fiecare om sincer...


--------------------

Intru tu hani
Să-ńi beau cafelu
Mi veadi lumea
Şi ńi-adună gailelu

Va-ńi beau ună arâchie,
Va-ńi beau şi-un cafe
Va-ńi beau şi-ună ţiyare
Că hiu chihâie.

Voi s-dau di buḑâ,
Să-ńi vindic arana
Mi-acaţă hâryia,
Şi gulescu damigeana

Go to the top of the page
 
+Quote Post
salman rushdie
post Oct 4 2013, 11:24 PM
Post #222


Membru
**

Group: Members
Posts: 20
Joined: 4-October 13
Member No.: 30,630
Religia: nu mai amEu nu mai sunt membru din 2007, lucrul acesta intamplandu-se la cererea mea dupa un divort si dupa ce am reusit sa ma conving ca mai cinstit este sa nu-mi mai ascund viciile pe care scumpii frati imediat le-ar cataloga ca fiind ale unuia ce va ajunge sigur in focul ghenei. Nu ma victimizez, dar si fratii au contribuit la decizia mea de a nu mai lupta in nici-un fel cu o serie de lucruri care sunt in contradictie cu BAZS. Plus de asta eram privit ca un nebun deoarece mai si spuneam ce credeam, i-am atras atentia pastorului ca pianul pe care l-a vandut bisericii e o ghioarsa ce atunci cand am incercat sa-l acordez a inceput sa se rupa corzile ruginite iar placa de bronz crapata nu mai tine acordajul si dupa aia am fost pus sub cenzura ca stric imaginea pastorului, sau ca de ce cantam la pian in biserica cu capacul deschis-nu e biserica sala de concert spuneau ei, iar cand au luat un pian electronic ca de ce nu cant cu ton de orga sau ca de ce nu cant mai multe imnuri crestine la strangerea colectei sau zecimii si cant lucrari clasice. pt. a le arata ignoranta odata la sfanta cina cand se impartea painea am cantat "yesterday" si un prezbiter m-a intrebat ce melodie frumoasa e aceea eu spunand ca e oratoriul "Iisus pe muntele maslinilor". Sau ca ce inseamna sa fac atatea repetitii la cor si vineri seara, sambata la pranz si seara, iarna se consuma multe lemne pt. incalzirea, ce daca ar canta corul mai prost, cand era fratele cutare dirijor nu se mai supara nimeni ca nu era ca acum. Specific, atunci eram membru in raiul adventist al gradinarilor de cartofi si varza din sudul tarii, centrul adventist cel mai cel. Specific ca atunci cand am terminat gimnaziul doar 2 copii din generatia mea-in total am fost cam 30, am facut liceul si facultatela timp, nu la apelul bocancilor. Sunt contaran cu nelu b., mare comunicator al AZS care a fost angajat ca pastor desi nu avea liceul la momentul angajarii, terminand-ul la seral. Multe as putea sa enumar dar nu e frumos sa arunc cu noroi, ce a fost a fost. Periodic mai colaborez ca pianist cu BAZS din orasul unde locuiesc dar si aici gasesc asa-zisi frati care ies afara din biserica cand mai acompaniez un cor sau un solist la pian. Suficient?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
polihronu
post Oct 4 2013, 11:33 PM
Post #223


cititor in stele
*****

Group: Moderator
Posts: 2,149
Joined: 23-November 09
From: vestul salbatic
Member No.: 5
Religia: iudeo-crestin agnostic si, la nevoie, ateuLong live padurea nebuna, frate Salman! smile.gif Si bun venit in biserica noastra cu capacul deschis! biggrin.gif


--------------------
"Omul care spune adevarul din cinism este un mincinos" - Bonhoeffer
"Onestitatea intelectuala este o conditie necesara a fericirii" - Paine
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ivana
post Oct 6 2013, 09:55 AM
Post #224


Membru
**

Group: Members
Posts: 44
Joined: 16-July 13
Member No.: 30,616
Religia: adventistaDa, sunt membra a bisericii deoarece cred in Dumnezeu si in Biblie si deocamdata nu am gasit o biserica mai buna. Daca voi gasi, imi voi face transferul.
In afara de intrebarea cu teatrul, sunt de acord cu toate celelalte.
Totusi, unele chestii nu le consider batute in cui: de pilda, nu cred ca e pacat sa porti cercei, daca nu sunt extravaganti. Aici multe femei si-i pun la unele ocazii speciale. In Romania exista multa fudulime fara cercei si bratari, iar eu stiu femei modeste care poarta cercei simpli.
Nici nu cred ca e pacat ca femeia sa imbrace pantaloni la biserica, daca in celelalte zile e in regula sa ii poarte.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
123
post Oct 7 2013, 08:58 PM
Post #225


Reptilian Antrenor de semizei
***

Group: Members
Posts: 379
Joined: 13-February 11
Member No.: 1,197
Religia: azsQUOTE (salman rushdie @ Oct 4 2013, 11:24 PM) *
. Sunt contaran cu nelu b., mare comunicator al AZS care a fost angajat ca pastor desi nu avea liceul la momentul angajarii, terminand-ul la seral.


Poftim ???

Pai cat de smecher trebuie sa fi sa fi pastor fara sa termini liceul, sau ce as in maneca trebuie sa ai ?

Asta e bun de emisiunea lui Superman, ''Ripley's, Belive it or not! ''


--------------------

Intru tu hani
Să-ńi beau cafelu
Mi veadi lumea
Şi ńi-adună gailelu

Va-ńi beau ună arâchie,
Va-ńi beau şi-un cafe
Va-ńi beau şi-ună ţiyare
Că hiu chihâie.

Voi s-dau di buḑâ,
Să-ńi vindic arana
Mi-acaţă hâryia,
Şi gulescu damigeana

Go to the top of the page
 
+Quote Post
salman rushdie
post Oct 10 2013, 06:07 PM
Post #226


Membru
**

Group: Members
Posts: 20
Joined: 4-October 13
Member No.: 30,630
Religia: nu mai amQUOTE (Dragano @ Oct 7 2013, 09:58 PM) *
Poftim ???

Pai cat de smecher trebuie sa fi sa fi pastor fara sa termini liceul, sau ce as in maneca trebuie sa ai ?

Asta e bun de emisiunea lui Superman, ''Ripley's, Belive it or not! ''

A fost superman prin prietenia lui taica-sau cu Peicu. A terminat liceul in 1997, era pastor din 1994. La ITAGU a intrat la FF, mai apoi a fost transferat la zi. Cand, acum 2 ani si jumatate I-am semnalat faptul ca Peicu l-a plagiat pe John Steinbeck in Noaptea Stramtorarilor din La rasarit de Eden, mi-a raspuns ca va cerceta si-mi va da un raspuns. Pai a citit pe marginea pogonului de cartofi de la Peretu pe Steinbeck el laugh1.gif , n-am primit nici-un raspuns pana-n ziua de azi, bine-sesizarea a fost anonima!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
polihronu
post Oct 10 2013, 06:24 PM
Post #227


cititor in stele
*****

Group: Moderator
Posts: 2,149
Joined: 23-November 09
From: vestul salbatic
Member No.: 5
Religia: iudeo-crestin agnostic si, la nevoie, ateuQUOTE (salman rushdie @ Oct 10 2013, 09:07 PM) *
l-a plagiat pe John Steinbeck in Noaptea Stramtorarilor din La rasarit de Eden

Poti sa dai detalii, eventual cu mostre?


--------------------
"Omul care spune adevarul din cinism este un mincinos" - Bonhoeffer
"Onestitatea intelectuala este o conditie necesara a fericirii" - Paine
Go to the top of the page
 
+Quote Post
123
post Oct 10 2013, 08:16 PM
Post #228


Reptilian Antrenor de semizei
***

Group: Members
Posts: 379
Joined: 13-February 11
Member No.: 1,197
Religia: azsQUOTE (salman rushdie @ Oct 10 2013, 07:07 PM) *
, n-am primit nici-un raspuns pana-n ziua de azi, bine-sesizarea a fost anonima!


Singurul lucru care ma mai miră e că BAZŞ a acceptat aşa ceva, în rest, plagiatul în Bazş şi România e la el acasă, că se acoperă unii pe alţii şi nu se toarnă între ei e ceva normal.
Oameni care fac ceva cu adevărat original sunt prea puţini, dacă nu plagiază atunci cel puţin o bună bucată din lucrare e ''Inspirată'' de undeva.


--------------------

Intru tu hani
Să-ńi beau cafelu
Mi veadi lumea
Şi ńi-adună gailelu

Va-ńi beau ună arâchie,
Va-ńi beau şi-un cafe
Va-ńi beau şi-ună ţiyare
Că hiu chihâie.

Voi s-dau di buḑâ,
Să-ńi vindic arana
Mi-acaţă hâryia,
Şi gulescu damigeana

Go to the top of the page
 
+Quote Post
ivana
post Oct 10 2013, 09:10 PM
Post #229


Membru
**

Group: Members
Posts: 44
Joined: 16-July 13
Member No.: 30,616
Religia: adventistahttp://adevarul.ro/cultura/spiritualitate/...255f/index.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post
salman rushdie
post Oct 10 2013, 09:53 PM
Post #230


Membru
**

Group: Members
Posts: 20
Joined: 4-October 13
Member No.: 30,630
Religia: nu mai amQUOTE (polihronu @ Oct 10 2013, 07:24 PM) *
Poti sa dai detalii, eventual cu mostre?

@Polihronu, primele 3 capitole din "Noaptea stramtorarii" sunt plagiate dupa romanul lui Steinbeeck! Poate un demn adventist nu a considerat ca o capodopera a unui scriitor cu profunde orientari socialisto-comuniste, la fel ca si Sadoveanu de numele caruia se leaga jegul "Mitrea Cocor", l si Steinbeck are "Nehotaratii sorti ai bataliei" scrisa dupa o vizita in URSS-ul stalinist din anii 1930, nu te condamn ca nu ai citit ori "Noaptea stramtorarii" ori "La rasarit de Eden"! Ceva de genul "Valea Salinasului" e inlocuita de "Valea Calmatuiului" sau Samuel Jefferson cu Ion Petrescu. Din pdv al meu e lipsa de imaginatie! Eu ca un vajnic telemormanean ar trebui sa ma simt mandru, nu prea sunt! Daca exista mesaj privat pe forumul asta imi dai adresa ta si iti trimit "la rasarit de Eden", cred ca tu ai "noaptea stamtorarii"! Sau cauti pe scribd.com ambele carti!
Chiar daca e o magarie din partea mea, nu pot sa nu va atasez mail-ul d-lui Gil Pey, ce manelistic suna, cu privire la observatia mea privind plagiatul, e de-a dreptul ridicol, iar respectiva carte inca se mai vinde in librariile "Sola scriptura", o tara de plagiatori in frunte cu prim-ministrul:

From: @yahoo.com>
Subject:
To: @yahoo.com
Date: Monday, April 25, 2011, 6:41 PM

Stimate Domn,

Am primit sesizarea dumneavoastra, in legatura cu observatia legata de primele doua capitole din cartea ,,Noaptea Strimtorarilor”.

Mai intii imi cer scuze, ca v-am produs aceasta suparare. In al doilea rind, apreciez si va felicit pentru darul spiritului de observatie si dorinta de a studia literatura. Daca il aveam si eu , evitam situatia de fata.

Dorinta mea a fost sa povestesc despre viata de credinta a unui mare credincios care a fost Stefan Ivancica. Nu am gindit niciodata despre mine ca sunt scriitor si ca scriu literatura. Nu sunt pregatit pentru asta si nu-I misiunea mea aceasta. Eu vorbesc despre viata de credinta a unor oameni ai lui Dumnezeu cu mijloacele pe care le am la indemina. Capitolele cu pricina au fost scrise acum 30 de ani. Pe vremea aceea citeam si eu literature, iar pasajele care imi placeau, le memoram ca sa imi formez stilul de a povesti in cadrul predicarii. Imi scriam tot ce trebuia sa vorbesc in public. Materialul cu pricina a fost scris in acea perioada . Dupa aproape 15 ani , acum dupa revolutie, cu ocazia unei mutari de locuinta am redescoperit acele material pe care le-am recitit si care mi-au creat dispozitia sa scriu povestea lui Stefan Ivancica. Sigur ca acum am uitat de eventualele influente din vremea aceea. Atunci nici nu stiam prea bine ce inseamna plagiatul. Acum lucrurile sunt altfel. Dupa ce am primit sesizarea dumneavoastra si am verificat si eu , am facut corectura , iar editia urmatoare va iesii cu corectura facuta. Oricum multumita dumneavoastra. In ce priveste inselarea cititorilor mei, niciodata nu am avut intentia aceasta , deoarece nu ma consider scriitor si nici nu am vrut ca cititorii sa stie cine a scris istoria lui Ivancica. Fortat de imprejurari a trebuit sa pun totusi un nume si asa am pus un pseudonim. Imi cer iertare celor care se simt inselati. In ce privesc veniturile materiale eu nu primesc bani pentru ce scriu pentru biserica , iar cartile s-au vindut la pretul de cost al tipariturii. Cel putin asta a fost intelegerea cu tipografia. Atit biserica cit si editura nu au nici-o responsabilitate pentru eventualele neplaceri care apar in dreptul cartilor tiparite, ele cad in sarcina autorilor.

Inca odata imi cer scuze pentru neplacerile create, iar daca doriti sa discutam mai mult , imi puteti da un numar de telefon sa va sun , sau ne putem intilni undeva , daca sunteti in Bucuresti. In orice caz aveti adresa mea pe care va scriu aceste rinduri .

Cu respect,

P. V.


E suficient?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
salman rushdie
post Oct 10 2013, 10:12 PM
Post #231


Membru
**

Group: Members
Posts: 20
Joined: 4-October 13
Member No.: 30,630
Religia: nu mai amAsta cu spiritualitatea de pe Adevarul.ro am distribuit-o si eu pe fakebuk, dar nici-un frate care fuma pe vremuri cu mine in timpul saptamanii iar sambata tinea predici precum demnul Mihaita Gadea nu a raspuns provocarii. Incep sa cred ca am fost mare fraier ca mi-am asumat faptul ca mai trag o tigare, ca beau un sprit sau ca mai calc porunca a-VII-a! Banuiesc ca sunt ceva schelete in dulapurile uniunii, din moment ce tocmai a cazut al asa-zisului frate Iorgulescu, ceva mai de mult Darvasan. Si cu ce stima ma uitam la AML si la emisiunea ei, doar suntem colegi de breasla, imi spuneam ce fraier am fost ca n-am reusit sa tin principiile AZS! Mareeeee pierdereeee!
P.S. Incerc sa gasesc 3 sure false, precum cel caruia i-am furat numele in "Versetele satanice", in manualul BAZS, da' e beton! Astept condamnarea la moarte de ziua indragostitilor precum originalul, poate se gaseste un Khomeini in AZS! Numai pacatosii ca mine isi imagineaza o asemenea scapare! Si cand te gandsti ca sunt stranepotul unuia dintre pionierii AZS din Teleorman! Poate tot din aceleasi motive ca acestea exista un Liviu Dragnea de pe meleaguri apropiate de ale lui Gil Pey!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
icsicsics
post Oct 15 2013, 08:19 AM
Post #232


Taticul forumului "Spiritualitate"
*****

Group: Fondatori
Posts: 1,652
Joined: 27-November 09
From: Superficialistan
Member No.: 11
Religia: IntrebatoareQUOTE (salman rushdie @ Oct 11 2013, 12:53 AM) *
@Polihronu, primele 3 capitole din "Noaptea stramtorarii" sunt plagiate dupa romanul lui Steinbeeck! Poate un demn adventist nu a considerat ca o capodopera a unui scriitor cu profunde orientari socialisto-comuniste, la fel ca si Sadoveanu de numele caruia se leaga jegul "Mitrea Cocor", l si Steinbeck are "Nehotaratii sorti ai bataliei" scrisa dupa o vizita in URSS-ul stalinist din anii 1930, nu te condamn ca nu ai citit ori "Noaptea stramtorarii" ori "La rasarit de Eden"! Ceva de genul "Valea Salinasului" e inlocuita de "Valea Calmatuiului" sau Samuel Jefferson cu Ion Petrescu. Din pdv al meu e lipsa de imaginatie! Eu ca un vajnic telemormanean ar trebui sa ma simt mandru, nu prea sunt! Daca exista mesaj privat pe forumul asta imi dai adresa ta si iti trimit "la rasarit de Eden", cred ca tu ai "noaptea stamtorarii"! Sau cauti pe scribd.com ambele carti!
Chiar daca e o magarie din partea mea, nu pot sa nu va atasez mail-ul d-lui Gil Pey, ce manelistic suna, cu privire la observatia mea privind plagiatul, e de-a dreptul ridicol, iar respectiva carte inca se mai vinde in librariile "Sola scriptura", o tara de plagiatori in frunte cu prim-ministrul:

From: @yahoo.com>
Subject:
To: @yahoo.com
Date: Monday, April 25, 2011, 6:41 PM

P. V.


E suficient?


pentru explicatia omului ar exista oarecare fundamentari: http://www.netmedic.ro/dictionar-medical/888/criptomnezie

sunt insa mai degraba inaplicabile in cazul iubitorului de literatura si/sau al "scriitorului" care macelareste fara nici o emotie perfectul simplu, chiar si oltean fiind.

LE - un mic ajutor pentru fratele google: plagiat virgil peicu adventisti teleorman noaptea stramtorarilor furt


--------------------
"monstrul ratiunii naste somn".
Go to the top of the page
 
+Quote Post

12 Pages V  « < 10 11 12
Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 Lo-Fi Version Time is now: 18th February 2018 - 05:13 AM
Web by The Spaghetti Monster :D